Bộ sưu tập Mùa Xuân 2020 | Spring 2020 Collection

Bộ sưu tập Mùa Xuân 2020 — Như thường lệ, sự kiện cuối năm thường niên của Hanoi Studio Gallery đã quay trở lại cùng một phòng tranh đầy ắp năng lượng sáng tạo của những tác giả với nhiều dấu ấn nghệ thuật độc đáo và sáng tạo độc đáo đã sẵn sàng cho dịp cuối năm.

 

Hanoi Studio Gallery xin trân trọng giới thiệu bộ tác phẩm tranh, tượng mùa Xuân của 14 tác giả và điêu khắc: Vũ Đình Tuấn, Mai Xuân Oanh, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Phạm Thái Bình, Nguyễn Trần Cường, Nguyễn Đình Vũ, Trần An, Nguyễn Thế Hùng, Đặng Đình NguyênĐỗ Hiệp, Nguyễn Quốc Trung, Vũ Bình Minh, Đoàn Văn Tới, và Nguyễn Tuấn Dũng.

 

 

 

Spring 2020 Collection — As expected, Hanoi Studio Gallery’s annual year-end event is back again with its usual creative, spontaneous energy brought by our artists along with their unique artworks.

 

Hanoi Studio Gallery, once again, is delighted to introduce a collection of paintings and sculptures by 14 artists: Vu Dinh Tuan, Mai Xuan Oanh, Lieu Nguyen Huong Duong, Pham Thai Binh, Nguyen Tran Cuong, Nguyen Dinh Vu, Tran An, Nguyen The Hung, Dang Dinh NguyenDo Hiep, Nguyen Quoc Trung, Vu Binh Minh, Doan Van Toi, and Nguyen Tuan Dung.

Forever Be My Spring No. 1 | Em Mãi Là Mùa Xuân 01

Forever Be My Spring No. 1 | Em Mãi Là Mùa Xuân 01

Đỗ Hiệp, 2019, Mixed media on canvas and wood, Acrylic, giấy Dó, vàng trên toan & Vỏ trai, bạc lá trên gỗ, 170 x 90 cm

Forever Be My Spring No. 2 | Em Mãi Là Mùa Xuân 02

Forever Be My Spring No. 2 | Em Mãi Là Mùa Xuân 02

Đỗ Hiệp, 2019, Mixed media on canvas and wood, Acrylic, giấy Dó, vàng trên toan & Vỏ trai, bạc lá trên gỗ, 170 x 90 cm

Forever Be My Spring No. 3 | Em Mãi Là Mùa Xuân 03

Forever Be My Spring No. 3 | Em Mãi Là Mùa Xuân 03

Đỗ Hiệp, 2019, Mixed media on canvas and wood, Acrylic, giấy Dó, vàng trên toan & Vỏ trai, bạc lá trên gỗ, 170 x 90 cm

Spring's Whisper No. 1 | Xuân Thì Thầm 01

Spring's Whisper No. 1 | Xuân Thì Thầm 01

Đoàn Văn Tới, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 60 cm

Spring's Whisper No. 2 | Xuân Thì Thầm 02

Spring's Whisper No. 2 | Xuân Thì Thầm 02

Đoàn Văn Tới, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 60 cm

Spring's Whisper No. 3 | Xuân Thì Thầm 03

Spring's Whisper No. 3 | Xuân Thì Thầm 03

Đoàn Văn Tới, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 60 cm

Season Linger No. 1 | Mùa Ở Lại 01

Season Linger No. 1 | Mùa Ở Lại 01

Vũ Đình Tuấn, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 50 cm

Season Linger No. 2 | Mùa Ở Lại 02

Season Linger No. 2 | Mùa Ở Lại 02

Vũ Đình Tuấn, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 50 cm

Season Linger No. 3 | Mùa Ở Lại 03

Season Linger No. 3 | Mùa Ở Lại 03

Vũ Đình Tuấn, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 50 cm

Season Linger No. 4 | Mùa Ở Lại 04

Season Linger No. 4 | Mùa Ở Lại 04

Vũ Đình Tuấn, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 50 cm

Apricot Blossoms | Hoa Mai

Apricot Blossoms | Hoa Mai

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2019, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 120 x 120 cm

Autumn Pond | Ao Thu

Autumn Pond | Ao Thu

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2019, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 110 x 130 cm

Cherry Blossoms | Hoa Đào

Cherry Blossoms | Hoa Đào

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2019, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 110 x 140 cm

Field of Flowers | Cánh Đồng Hoa

Field of Flowers | Cánh Đồng Hoa

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2019, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 120 x 120 cm

Daisy And Tea Set | Cúc Họa Mi Và Bộ Ấm Trà

Daisy And Tea Set | Cúc Họa Mi Và Bộ Ấm Trà

Mai Xuân Oanh, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 100 cm

Oil Lamp and Daisy | Cúc Họa Mi Và Cây Đèn Dầu

Oil Lamp and Daisy | Cúc Họa Mi Và Cây Đèn Dầu

Mai Xuân Oanh, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Lotus On Old Street No. 1 | Sen Trên Phố Xưa 01

Lotus On Old Street No. 1 | Sen Trên Phố Xưa 01

Mai Xuân Oanh, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Blooming Spring | Hoa Xuân

Blooming Spring | Hoa Xuân

Nguyễn Quốc Trung, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 80 cm

Pier of Spring | Bến Xuân

Pier of Spring | Bến Xuân

Nguyễn Quốc Trung, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 110 x 80 cm

Gladiolus No. 2 | Lay Ơn 02

Gladiolus No. 2 | Lay Ơn 02

Nguyễn Quốc Trung, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 80 cm

nguyen_quoc_trung_2020_gladiolus_02_80x1

nguyen_quoc_trung_2020_gladiolus_02_80x1

Nguyễn Quốc Trung, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 80 cm

Golden Mouse | Chuột Vàng

Golden Mouse | Chuột Vàng

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Gold and lacquer on canvas, Vàng lá, sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

Spring | Xuân

Spring | Xuân

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Gold and lacquer on canvas, Vàng lá, sơn mài trên toan, 105 x 60 cm

Summer | Hạ

Summer | Hạ

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Gold, silver and lacquer on canvas, Vàng, bạc lá, sơn mài trên toan, 105 x 60 cm

Autumn | Thu

Autumn | Thu

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Gold, silver and lacquer on canvas, Vàng, bạc lá, sơn mài trên toan, 105 x 60 cm

Winter | Đông

Winter | Đông

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Gold, silver and lacquer on canvas, Vàng, bạc lá, sơn mài trên toan, 105 x 60 cm

Four Seasons | Bốn Mùa

Four Seasons | Bốn Mùa

Nguyễn Trần Cường, 2019, Lacquer on wood, Sơn mài trên gỗ, 80 x 80 cm

Spring Flower | Hoa Xuân

Spring Flower | Hoa Xuân

Nguyễn Trần Cường, 2019, Lacquer on wood, Sơn mài trên gỗ, 80 x 60 cm

Spring Night | Đêm Xuân

Spring Night | Đêm Xuân

Nguyễn Trần Cường, 2015, Lacquer on wood, Sơn mài trên gỗ, 80 x 60 cm

Hydrangeas | Cẩm Tú Cầu

Hydrangeas | Cẩm Tú Cầu

Đặng Đình Nguyên, 2019, Gold and oil on canvas, Vàng lá, sơn dầu trên toan, 69 x 69 cm

Cosmos | Hoa Bướm

Cosmos | Hoa Bướm

Đặng Đình Nguyên, 2019, Silver and oil on canvas, Bạc lá, sơn dầu trên toan, 69 x 69 cm

December Auspicious Flowers | Cát Tường Tháng 12

December Auspicious Flowers | Cát Tường Tháng 12

Đặng Đình Nguyên, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 60 x 60 cm

Inside No. 1 | Bên Trong 01

Inside No. 1 | Bên Trong 01

Nguyễn Đình Vũ, 2019, Acrylic on metal, Acrylic trên kim loại, 46 cm

Inside No. 2 | Bên Trong 02

Inside No. 2 | Bên Trong 02

Nguyễn Đình Vũ, 2019, Acrylic on metal, Acrylic trên kim loại, 46 cm

Inside No. 3 | Bên Trong 03

Inside No. 3 | Bên Trong 03

Nguyễn Đình Vũ, 2019, Acrylic on metal, Acrylic trên kim loại, 46 cm

Inside No. 4 | Bên Trong 04

Inside No. 4 | Bên Trong 04

Nguyễn Đình Vũ, 2019, Acrylic on metal, Acrylic trên kim loại, 46 cm

Inside No. 5 | Bên Trong 05

Inside No. 5 | Bên Trong 05

Nguyễn Đình Vũ, 2019, Acrylic on metal, Acrylic trên kim loại, 46 cm

30th December Early Market | Chợ Sớm 30

30th December Early Market | Chợ Sớm 30

Nguyễn Tuấn Dũng, 2019, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 60 x 50 cm

Mom Brings Tet Home | Mẹ Mang Tết Về

Mom Brings Tet Home | Mẹ Mang Tết Về

Nguyễn Tuấn Dũng, 2019, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 60 x 50 cm

Piglet For Sale | Lợn Con Đem Bán

Piglet For Sale | Lợn Con Đem Bán

Phạm Thái Bình, 2018, Colored nano plated composite, Composite mạ nano màu, 90 x 50 x 35 cm

Tryin' To Sell Fish Online | Livestream Bán Cá

Tryin' To Sell Fish Online | Livestream Bán Cá

Phạm Thái Bình, 2018, Colored nano plated composite, Composite mạ nano màu, 50 x 62 x 40 cm

Tryin' To Sell Pig Online | Livestream Bán Lợn

Tryin' To Sell Pig Online | Livestream Bán Lợn

Phạm Thái Bình, 2018, Colored nano plated composite, Composite mạ nano màu, 52 x 62 x 42 cm

Bring the Cat to the Mountain for Cloud Visiting | Ôm Mèo Lên Núi Ngắm Mây

Bring the Cat to the Mountain for Cloud Visiting | Ôm Mèo Lên Núi Ngắm Mây

Phạm Thái Bình, 2019, Colored nano plated composite, Composite mạ nano màu, 40 x 35 x 20 cm

4.0 Cat Fishing | Thả Thính Câu Cá Thời 4.0

4.0 Cat Fishing | Thả Thính Câu Cá Thời 4.0

Phạm Thái Bình, 2018, 24K gold and lacquer on composite, Composite phủ sơn ta, mạ vàng 24K, 60 x 30 x 35 cm

I Ain't No Broke Guy, Let's Go For A Ride | Không Chê Anh Nghèo, Lên Xe Anh Đèo

I Ain't No Broke Guy, Let's Go For A Ride | Không Chê Anh Nghèo, Lên Xe Anh Đèo

Phạm Thái Bình, 2018, Colored nano plated composite, Composite mạ nano màu, 35 x 50 x 25 cm

Sound Of The Mountain | Âm Thanh Của Núi

Sound Of The Mountain | Âm Thanh Của Núi

Phạm Thái Bình, 2018, Colored nano plated composite, Composite mạ nano màu, 40 x 70 x 25 cm

Spring Tunes | Giai Điệu Mùa Xuân

Spring Tunes | Giai Điệu Mùa Xuân

Phạm Thái Bình, 2018, Colored nano plated composite, Composite mạ nano màu, 52 x 62 x 42 cm

Entities No. 1 | Những Thực Thể 01

Entities No. 1 | Những Thực Thể 01

Trần An, 2019, Iron, Sắt, 39 x 30 x 29 cm

Entities No. 2 | Những Thực Thể 02

Entities No. 2 | Những Thực Thể 02

Trần An, 2019, Inox 304, 51 x 26 x 20 cm

Flower Season No. 3 | Mùa Hoa 03

Flower Season No. 3 | Mùa Hoa 03

Trần An, 2018, Iron, Sắt, 56 x 11 x 11 cm

Flower Season No. 6 | Mùa Hoa 06

Flower Season No. 6 | Mùa Hoa 06

Trần An, 2018, Iron, Sắt, 72 x 18 x 18 cm

Flower Season No. 7 | Mùa Hoa 07

Flower Season No. 7 | Mùa Hoa 07

Trần An, 2018, Iron, Sắt, 22 x 72 x 10 cm

Flower Season No. 19 | Mùa Hoa 19

Flower Season No. 19 | Mùa Hoa 19

Trần An, 2018, Iron, Sắt, 70 x 16 x 16 cm

Flower Season No. 20 | Mùa Hoa 20

Flower Season No. 20 | Mùa Hoa 20

Trần An, 2018, Iron, Sắt, 54 x 16 x 11 cm

Humid Zone No. 6 | Vùng Ẩm Ướt 06

Humid Zone No. 6 | Vùng Ẩm Ướt 06

Vũ Bình Minh, 2020, Steel, Thép, 90 x 118 x 28 cm

Humid Zone W. No. 2 | Vùng Ẩm Ướt W. 02

Humid Zone W. No. 2 | Vùng Ẩm Ướt W. 02

Vũ Bình Minh, 2020, Steel, Thép, 108 x 23 x 8 cm

Humid Zone W. No. 6 | Vùng Ẩm Ướt W. 06

Humid Zone W. No. 6 | Vùng Ẩm Ướt W. 06

Vũ Bình Minh, 2020, Steel, Thép, 36 x 108 x 6 cm

Humid Zone W. No. 9 | Vùng Ẩm Ướt W. 09

Humid Zone W. No. 9 | Vùng Ẩm Ướt W. 09

Vũ Bình Minh, 2020, Steel, Thép, 108 x 18 x 8 cm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery