Câu Chuyện Cuối Năm | Year End's Conversation

Cuối năm. Chẳng sớm, nhưng cũng chưa muộn. Như một người quen lâu ngày không gặp, gió lạnh len lỏi vào từng góc nhỏ. Heo may đã về trên phố.


Xình xịch, xình xịch.” Chuyến xe cuộc đời cứ kéo ta đi. Hương thơm của phố vắng, sắc xanh ngắt của cái rét đầu đông, lá vàng đã đi mất lúc nào không hay. Dường như ta đã quên.


Đã bao lâu mình chưa trò chuyện”. Ta hỏi ngọn gió kia.

Đã bao lâu mình chưa trò chuyện”. Ta hỏi cành lá khô.

Đã bao lâu mình chưa trò chuyện”. Ta hỏi tà áo người thương.

Đã bao lâu mình chưa trò chuyện”. Ta hỏi chính mình.

Hoàng Hoàng, 12/2020


Hanoi Studio Gallery xin hân hạnh giới thiệu “Câu Chuyện Cuối Năm” – “Year End’s Conversation” với bộ sưu tập những tác phẩm đầy thi vị, rủ rỉ những chia sẻ của 14 tác giả hoạ sĩ và điêu khắc trong gặp mặt cuối năm và trong ấm áp đón chờ Xuân mới 2021.


Hoàng Nghĩa Hiệp

Mai Xuân Oanh

Liêu Nguyễn Hướng Dương

Vũ Kim Thư

Lưu Chí Hiếu

Phạm Thái Bình

Ngô Hùng Cường

Nguyễn Trần Cường

Nguyễn Thế Hùng

Nguyễn Quốc Trung

Vũ Mười

Đặng Hiệp

Đoàn Văn Tới

Nguyễn Minh Quân


Triển lãm khai mạc vào hồi 17h00 ngày 18/10/2020 và kéo dài tới ngày 09/01/2021 tại Hanoi Studio Gallery – Số 13 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

______________________________


The end of the Year. Not too soon, but neither too late. Like an old friend, cold wind sneakily visits every small corner. Winter breeze.


Clickety-clack, clickety-clack.” The train of life keeps pulling us away. The scent of empty streets. The blue vibe of the early winter. Those long-gone yellow leaves . We seem to have forgotten.


How long have we not talked.” I ask the wind.

How long have we not talked.” I ask the dry branch.

How long have we not talked.” I ask my lover’s coat.

How long have we not talked.” I ask myself.

Hoang Hoang, Dec 2020


Hanoi Studio Gallery is pleased to present the "Year End’s Conversation" with a collection of poetic art works, whispering the shares of 14 artists and sculptors in a year-end meeting, waiting for the new Spring of 2021 to come.


The exhibition will be held at 17:00 on 18 December 2020 and last till 9 January 2021 at Hanoi Studio Gallery – 13 Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.

Flower Season | Mùa Hoa

Flower Season | Mùa Hoa

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 90 cm

Morning by the Sea | Sáng Ở Biển

Morning by the Sea | Sáng Ở Biển

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 90 cm

Mother & Child 01 | Mẹ Và Con 01

Mother & Child 01 | Mẹ Và Con 01

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 90 x 80 cm

Mother & Child 02 | Mẹ Và Con 02

Mother & Child 02 | Mẹ Và Con 02

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2018. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 100 x 120 cm

Turquoise Morning | Buổi Sáng Màu Xanh 01

Turquoise Morning | Buổi Sáng Màu Xanh 01

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 75 x 85 cm

Teal Morning | Buổi Sáng Màu Xanh 02

Teal Morning | Buổi Sáng Màu Xanh 02

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 80 cm

Tet Colors | Sắc Màu Tết

Tet Colors | Sắc Màu Tết

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 130 x 180 cm

White Daisy and the Old Corner | Hoa Cúc Trắng và Góc Xưa

White Daisy and the Old Corner | Hoa Cúc Trắng và Góc Xưa

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 130 x 180 cm

Yellow Daisy | Cúc Vàng

Yellow Daisy | Cúc Vàng

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 80 cm

Autumn Forest | Rừng Thu

Autumn Forest | Rừng Thu

Liêu Nguyễn Hướng Dương.2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 120 x 150 cm

Spring Garden | Vườn Xuân

Spring Garden | Vườn Xuân

Liêu Nguyễn Hướng Dương.2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 110 x 150 cm

Peach Blossoms 01 | Hoa Đào 01

Peach Blossoms 01 | Hoa Đào 01

Liêu Nguyễn Hướng Dương.2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 110 x 150 cm

Peach Blossoms 02 | Hoa Đào 02

Peach Blossoms 02 | Hoa Đào 02

Liêu Nguyễn Hướng Dương.2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 110 x 130 cm

Apricot Blossoms 01 | Hoa Mai 01

Apricot Blossoms 01 | Hoa Mai 01

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 120 x 120 cm

Finding Spring | Tìm Xuân

Finding Spring | Tìm Xuân

Lưu Chí Hiếu. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 80 x 80 cm

Hibiscus 02 | Mộc Phù Dung 02

Hibiscus 02 | Mộc Phù Dung 02

Lưu Chí Hiếu. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 115 x 75 cm

Green Window Frame | Khung Cửa Sổ Màu Xanh

Green Window Frame | Khung Cửa Sổ Màu Xanh

Lưu Chí Hiếu. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 80 x 80 cm

Sunny Day | Ngày Nắng

Sunny Day | Ngày Nắng

Lưu Chí Hiếu. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 60 x 120 cm

Self-Express 01 | Tự Tình 01

Self-Express 01 | Tự Tình 01

Ngô Hùng Cường. 2013. Sơn dầu và acrylic trên toan. Oil and acrylic on canvas. 80 x 80 cm

Self-Express 02 | Tự Tình 02

Self-Express 02 | Tự Tình 02

Ngô Hùng Cường. 2013. Sơn dầu và acrylic trên toan. Oil and acrylic on canvas. 80 x 80 cm

Spring Comes | Mùa Xuân Đến

Spring Comes | Mùa Xuân Đến

Ngô Hùng Cường. 2013. Sơn dầu và acrylic trên toan. Oil and acrylic on canvas. 100 x 100 cm

Spring Couple | Xuân Lứa Đôi

Spring Couple | Xuân Lứa Đôi

Ngô Hùng Cường. 2013. Sơn dầu và acrylic trên toan. Oil and acrylic on canvas. 100 x 105 cm

Birds’ Stories | Chuyện Của Chim

Birds’ Stories | Chuyện Của Chim

Nguyễn Trần Cường. 2020. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 160cm

Hidden in the Nature 01 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 01

Hidden in the Nature 01 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 01

Nguyễn Trần Cường. 2019. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 40 cm

Hidden in the Nature 02 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 02

Hidden in the Nature 02 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 02

Nguyễn Trần Cường. 2019. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 40 cm

Hidden in the Nature 03 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 03

Hidden in the Nature 03 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 03

Nguyễn Trần Cường. 2019. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 40 cm

Peaceful Corner | Góc Bình Yên

Peaceful Corner | Góc Bình Yên

Nguyễn Trần Cường. 2020. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 100 x 60 cm

Ripening Season | Mùa Chín

Ripening Season | Mùa Chín

Nguyễn Trần Cường. 2019. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 40 cm

Opening the Spring | Khai Xuân

Opening the Spring | Khai Xuân

Nguyễn Thế Hùng. 2020. Sơn mài trên toan. Lacquer on canvas. 128 x 128 cm

Welcome the Spring | Nghinh Xuân

Welcome the Spring | Nghinh Xuân

Nguyễn Thế Hùng. 2020. Sơn mài trên toan. Lacquer on canvas. 128 x 128 cm

Apricot Blossoms | Hoa Mai

Apricot Blossoms | Hoa Mai

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 120 x 80 cm

Ban Flowers In Blue Space | Hoa Ban Trong Không Gian Xanh

Ban Flowers In Blue Space | Hoa Ban Trong Không Gian Xanh

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 120 cm

Boat of Clouds | Thuyền Mây

Boat of Clouds | Thuyền Mây

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 70 x 160 cm

Spring Comes - Ban Flowers | Hoa Ban

Spring Comes - Ban Flowers | Hoa Ban

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 120 x 80 cm

Violet 02

Violet 02

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 120 x 80 cm

Four Seasons Happiness 01 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 01

Four Seasons Happiness 01 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 01

Vũ Mười. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 105 x 45 cm x 4 tấm.

Four Seasons Happiness 02 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 02

Four Seasons Happiness 02 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 02

Vũ Mười. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 105 x 45 cm x 4 tấm.

Four Seasons Happiness 03 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 03

Four Seasons Happiness 03 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 03

Vũ Mười. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 105 x 45 cm x 4 tấm.

Four Seasons Happiness 04 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 04

Four Seasons Happiness 04 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 04

Vũ Mười. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 105 x 45 cm x 4 tấm.

By the Window | Bên Khung Cửa

By the Window | Bên Khung Cửa

Đặng Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 100 x 80 cm

Waiting | Đợi

Waiting | Đợi

Đặng Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 100 x 80 cm

Afternoon Hang Upon | Chiều Buông

Afternoon Hang Upon | Chiều Buông

Đặng Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 70 x 90 cm

Spring | Xuân

Spring | Xuân

Đoàn Văn Tới. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 60 cm

Winter | Đông

Winter | Đông

Đoàn Văn Tới. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 60 cm

Springtime | Mùa Xuân

Springtime | Mùa Xuân

Đoàn Văn Tới. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 60 cm

Summertime | Mùa Hạ

Summertime | Mùa Hạ

Đoàn Văn Tới. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 60 cm

Dreamy Shape of a Floral | Hoa Gian Mộng Ảnh

Dreamy Shape of a Floral | Hoa Gian Mộng Ảnh

Nguyễn Minh Quân. 2020. Màu nước, vàng trên lụa. Watercolor & gold on silk. 120 x 60 cm

Once Upon A Time 04 | Ngày Xửa Ngày Xưa 04

Once Upon A Time 04 | Ngày Xửa Ngày Xưa 04

Nguyễn Minh Quân. 2020. Màu nước, vàng, bạc trên giấy. Watercolor, gold & silver on cardboard. 110 x 80 cm

Reincarnation IX | Khởi Sinh IX

Reincarnation IX | Khởi Sinh IX

Nguyễn Minh Quân. 2020. Màu nước, bạc trên lụa. Watercolor & silver on silk. 120 x 60 cm

Reincarnation XIII | Khởi Sinh XIII

Reincarnation XIII | Khởi Sinh XIII

Nguyễn Minh Quân. 2020. Màu nước, vàng trên lụa. Watercolor & gold on silk. 70 x 70 cm

Reincarnation XXII | Khởi Sinh XXII

Reincarnation XXII | Khởi Sinh XXII

Nguyễn Minh Quân. 2020. Màu nước, bạc trên lụa. Watercolor & silver on silk. 60 x 60 cm

The Shape of Spring | Dáng Hình Mùa Xuân

The Shape of Spring | Dáng Hình Mùa Xuân

Vũ Kim Thư. 2020. Dzo paper and lamp. Giấy dó và đèn. 110 x 31 x 57 cm

Ask If Care, Eat If Hungry | Quan tâm là phải nói, Đói là phải ăn

Ask If Care, Eat If Hungry | Quan tâm là phải nói, Đói là phải ăn

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 32 x 33 x 25 cm

Just Hold Hands I Swear | Anh thề anh chỉ nắm tay thôi

Just Hold Hands I Swear | Anh thề anh chỉ nắm tay thôi

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 37 x 36 x 30 cm

Livestream On Top | Lên đỉnh Livestream

Livestream On Top | Lên đỉnh Livestream

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 35 x 35 x 30 cm

Moon Watching On Top | Lên đỉnh Ngắm trăng

Moon Watching On Top | Lên đỉnh Ngắm trăng

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 32 x 30 x 25 cm

Oh Pig, A Walking Lamp! | Ô cột đèn biết đi kìa lợn!

Oh Pig, A Walking Lamp! | Ô cột đèn biết đi kìa lợn!

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 50 x 37 x 28 cm

See No - Hear No - Speak No | Không nhìn - Không nghe - Không nói

See No - Hear No - Speak No | Không nhìn - Không nghe - Không nói

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 65 x 32 x 32 cm

Wearing Mask When Drinking for Covid Prevention | Khi nhậu nhớ đeo khẩu trang phòng dịch covid

Wearing Mask When Drinking for Covid Prevention | Khi nhậu nhớ đeo khẩu trang phòng dịch covid

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 43 x 36 x 25 cm

You Love – I Smoke | Điếu đổ

You Love – I Smoke | Điếu đổ

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 35 x 30 x 25 cm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery