Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm | Stories Told In Art Ceramics

Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm – Điêu khắc và Gốm, hoạ sỹ vuốt, vẽ với gốm. Đây là câu chuyện cuối năm 2020 và mở đầu cho năm 2021 của Hanoi Studio Gallery. Bộ sưu tập được 15 tác giả điêu khắc và hoạ sỹ của mỹ Thuật Việt Nam và quốc tế chuẩn bị trong năm qua.


Những nhấn nhá, chạm vuốt tinh tế lên hình, khối, những chất liệu nằm lòng của đồng, sắt được các nhà điêu khắc kết hợp với gốm. Đất, nước, men, lửa... cả một quá trình nghiên cứu vừa nghiêm nhặt vừa công phu, nhiều sáng tạo và vô cùng hồi hộp khi phải trông vào sự may mắn, khi không thể tính trước của quá trình “gốm qua lửa”.


Bộ sưu tập Gốm 2021 và chuyện của Gốm đương đại là hội tụ phẩm chất nghệ thuật, nét duyên, sự tung tẩy, ngẫu hứng, xuất thần của các nghệ sỹ, điêu khắc gia trên những tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm nhiều ứng dụng trong đời sống.


Hanoi Studio Gallery xin trân trọng giới thiệu Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm – bộ sưu tập của 15 tác giả điêu khắc, hội hoạ trong nước và quốc tế. Triển lãm kéo dài từ ngày 12/1- 1/2/2021 tại Hanoi Studio Gallery – 13 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Stories Told In Art Ceramics – Sculptures and Ceramics; artists pushed and painted with ceramics. Marking the end of 2020, and starting a new 2021 for Hanoi Studio Gallery, this collection is the artistic culmination of 15 local and international sculptors & painters after the last year.


The subtle touching and pushing in shapes, and the inner materials of copper and iron are combined with ceramics, clay, water, glaze, and heat... It is a research that is rigorous, meticulous, and creative. Luck also plays a part, as the process of burning ceramics can bring about unpredictable results.

The 2021 Ceramics Collection and the Story of Contemporary Ceramics are the convergence of artistic and charming qualities, the improvisation and ingenuity of the painters and the sculptors, featuring artworks and everyday products.


Hanoi Studio Gallery is pleased to present Stories Told In Art Ceramics - a collection of 15 local and international sculptors & painters. The exhibition opens from January 12 to February 1, 2021 at Hanoi Studio Gallery - 13 Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.

Hoang Nghia Hiep

Hoang Nghia Hiep

Đĩa 01 | Plate 01 2021 Gốm Ceramic D.37cm AVAILABLE

Hoang Nghia Hiep

Hoang Nghia Hiep

Đĩa 02 | Plate 02 2021 Gốm Ceramic D.28cm AVAILABLE

Hoang Nghia Hiep

Hoang Nghia Hiep

Đĩa 03 | Plate 03 2021 Gốm Ceramic D.37cm AVAILABLE

Hoang Nghia Hiep

Hoang Nghia Hiep

Đĩa 04 | Plate 04 2021 Gốm Ceramic D.37cm AVAILABLE

Hoang Nghia Hiep

Hoang Nghia Hiep

Bình 01 | Jar 01 2021 Gốm/ Ceramic 61x18cm AVAILABLE

Hoang Nghia Hiep

Hoang Nghia Hiep

Bình 02 | Jar 02 2021 Gốm/ Ceramic 62x20cm AVAILABLE

Le Dinh Nguyen

Le Dinh Nguyen

Nhà Trâu 01 | Buffalo House 01 2021 Gốm Ceramics 21x47cm AVAILABLE

Le Dinh Nguyen

Le Dinh Nguyen

Nhà Trâu 02 | Buffalo House 02 2020 Gốm/ Ceramic C22R35CM AVAILABLE

Le Dinh Nguyen

Le Dinh Nguyen

Nhà Trâu 03 | Buffalo House 03 2020 Gốm/ Ceramic AVAILABLE

Le Dinh Nguyen

Le Dinh Nguyen

Lọ 01 | Vase 01 2020 Gốm Ceramics C28R39CM NOT FOR SALE

Le Dinh Nguyen

Le Dinh Nguyen

Lọ 03 | Vase 03 2020 Gốm Ceramics C24R31cm NOT FOR SALE

Le Dinh Nguyen

Le Dinh Nguyen

Lọ 03 | Vase 03 2020 Gốm Ceramics C28R38 NOT FOR SALE

Petra De Vree

Petra De Vree

Chắc Chắn 2020 Chamotte clay, Oxides & Glazes 41x37x18cm AVAILABLE

Petra De Vree

Petra De Vree

Inside Out 2018 Chamotte clay, Oxides & Glazes 32x52x23cm AVAILABLE

Petra De Vree

Petra De Vree

Adore 2019 Chamotte clay, Oxides & Glazes 58x17x18cm AVAILABLE

Petra De Vree

Petra De Vree

ĐÁ Sống 2020 Chamotte clay, Oxides & Glazes 51x26x19cm SOLD

Petra De Vree

Petra De Vree

Tawa 2018 Chamotte clay, Oxides & Glazes 50x35x19cm AVAILABLE

Petra De Vree

Petra De Vree

Titaous 2018 Chamotte clay, Oxides & Glazes 58x30x14cm RESERVED

Petra De Vree

Petra De Vree

Vidura 2018 Chamotte clay, Oxides & Glazes 50x22x14cm AVAILABLE

Petra De Vree

Petra De Vree

Reaching Out 2018 Chamotte clay, Oxides & Glazes 27x55x19cm AVAILABLE

Petra De Vree

Petra De Vree

Whitney 2019 Chamotte clay, Oxides & Glazes 54x16x16cm AVAILABLE

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 01 | Plate 01 2020 Ceramics D.32cm AVAILABLE

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 02 | Plate 02 2020 Ceramics D.32cm AVAILABLE

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 03 | Plate 03 2020 Ceramics D.32cm SOLD

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 04 | Plate 04 2020 Ceramics D.32cm AVAILABLE

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 05 | Plate 05 2020 Ceramics D.32cm AVAILABLE

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 06 | Plate 06 2020 Ceramics D.32cm SOLD

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 07 | Plate 07 2020 Ceramics D.32cm AVAILABLE

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 08 | Plate 08 2020 Ceramics D.32cm SOLD

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 09 | Plate 09 2020 Ceramics D.32cm SOLD

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 10 | Plate 10 2020 Ceramics D.32cm AVAILABLE

Vu Dinh Tuan

Vu Dinh Tuan

Đĩa 11 | Plate 11 2020 Ceramics D.32cm SOLD

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

01 c51r21cm SOLD

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

02 2021 56x26x20cm SOLD

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

03 2021 28x23x23cm AVAILABLE

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

04 2021 AVAILABLE

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

05 2021 SOLD

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

06 2021 44x26x24cm SOLD

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

Bình 07 2021 Ceramics, Copper wire & Epoxy 29xd21cm AVAILABLE

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

Bình 07 2021 Ceramics, Copper wire & Epoxy 31x26x19cm AVAILABLE

Khong Do Tuyen

Khong Do Tuyen

Bình 07 2021 Ceramics, Copper wire & Epoxy h22x27cm AVAILABLE

Nguyen Ngoc Lam

Nguyen Ngoc Lam

Điêu Khắc 01 | Sculpture 01 2020 Gốm và Đèn Ceramics & Fiber optic lights h50x28x28cm AVAILABLE

Nguyen Ngoc Lam

Nguyen Ngoc Lam

Điêu Khắc 02 | Sculpture 02 2020 Gốm và Đèn Ceramics & Fiber optic lights h60x26x26cm AVAILABLE

Pham Thai Binh

Pham Thai Binh

Điêu Khắc | Sculpture h19x16x16cm AVAILABLE

Tran Van An

Tran Van An

01 24xd24cm SOLD

Tran Van An

Tran Van An

02 2021 Gốm Ceramics SOLD

Tran Van An

Tran Van An

03 35xd24cm SOLD

Tran Van An

Tran Van An

Lọ 04 Gốm Ceramics 20xD26cm AVAILABLE

Tran Van An

Tran Van An

Lọ 05 Gốm Ceramics 50xD23cm AVAILABLE

Tran Van An

Tran Van An

Lọ 06 Gốm Ceramics 58xD19cm AVAILABLE

Tran Van An

Tran Van An

Lọ 07 Gốm Ceramics 54xD13cm AVAILABLE

Tran Van An

Tran Van An

Lọ 08 Gốm Ceramics 52xD26cm AVAILABLE

Pham Tuan Tu

Pham Tuan Tu

01 Gốm và gỗ Wood and ceramics 58x52x4cm SOLD

Pham Tuan Tu

Pham Tuan Tu

02 Gốm và gỗ Wood and ceramics 39x35x4cm AVAILABLE

Pham Tuan Tu

Pham Tuan Tu

03 Gốm và gỗ Wood and ceramics 73x32x5cm AVAILABLE

Pham Tuan Tu

Pham Tuan Tu

04 Gốm và gỗ Wood and ceramics 37x34x4cm AVAILABLE

Pham Tuan Tu

Pham Tuan Tu

05 Gốm và gỗ Wood and ceramics 78x24x5cm AVAILABLE

Pham Tuan Tu

Pham Tuan Tu

06 Gốm và gỗ Wood and ceramics 125x43,5x41cm AVAILABLE

Pham Tuan Tu

Pham Tuan Tu

07 Gốm và gỗ Wood and ceramics 66,5x47,5x8cm AVAILABLE

Hoang Mai Thiep

Hoang Mai Thiep

Vũ Môn 01 2021 Gốm Ceramics h34x31x6cm AVAILABLE

Hoang Mai Thiep

Hoang Mai Thiep

Vũ Môn 02 2021 Gốm Ceramics h26x27x7cm AVAILABLE

Hoang Mai Thiep

Hoang Mai Thiep

Vũ Môn 03 2021 Gốm Ceramics h33x25x7cm SOLD

Hoang Mai Thiep

Hoang Mai Thiep

Vũ Môn 04 2021 Gốm Ceramics h34x35x9cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Chuyện của 3 người bay 01 2021 Gốm Ceramics 64x15cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Chuyện của 3 người bay 02 2021 Gốm Ceramics 75,5x15cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Trong tiên 01 2021 Gốm Ceramics AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Trong tiên 02 2021 Gốm Ceramics 26x38cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Thì thầm 01 2021 Gốm Ceramics 25x23,5cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Thì thầm 02 2021 Gốm Ceramics 30x20cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Thì thầm 03 2021 Gốm Ceramics 28,5x14cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Thì thầm 04 2021 Gốm Ceramics 33x17cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Thì thầm 05 2021 Gốm Ceramics 18x29,5cm AVAILABLE

Do Hiep

Do Hiep

Thì thầm 06 2021 Gốm Ceramics 22x32cm AVAILABLE

Nguyen Duy Manh

Nguyen Duy Manh

Ấm 01 | Pot 01 2020 Gốm Ceramics 9x10x10cm AVAILABLE

Nguyen Duy Manh

Nguyen Duy Manh

Ấm 02 | Pot 02 2020 Gốm Ceramics 8,5x13x11cm AVAILABLE

Nguyen Duy Manh

Nguyen Duy Manh

Ấm 03 | Pot 03 2020 Gốm Ceramics 9x11x10,5cm AVAILABLE

Nguyen Duy Manh

Nguyen Duy Manh

Ấm 04 | Pot 04 2020 Gốm Ceramics 9x12x9cm AVAILABLE

Nguyen Duy Manh

Nguyen Duy Manh

Cốc | Cup 2020 Gốm Ceramics 10,2x7,5x7,5c AVAILABLE

Nguyen Duy Manh

Nguyen Duy Manh

Bình Hoa Dây | Jar 01 2020 Gốm Ceramics 17,5x20,5x21,5cm AVAILABLE

Nguyen Duy Manh

Nguyen Duy Manh

Bình Tỳ Bà | Jar 02 2020 Gốm Ceramics 26,5x16x15cm AVAILABLE

Le Lang Luong

Le Lang Luong

Vùng Mờ Sương 01 2021 Gốm sa mốt Calcined ceramics 33x24x19cm AVAILABLE

Le Lang Luong

Le Lang Luong

Vùng Mờ Sương 02 2021 Gốm sa mốt Calcined ceramics 30x24x19cm AVAILABLE

Le Lang Luong

Le Lang Luong

Vùng Mờ Sương 03 2021 Gốm sa mốt Calcined ceramics 32x27x19cm AVAILABLE

Le Lang Luong

Le Lang Luong

Vùng Mờ Sương 04 2021 Gốm sa mốt Calcined ceramics 26x21x16cm AVAILABLE

Thai Nhat Minh

Thai Nhat Minh

Không Gian 01 | Space 01 2020 Gốm Ceramics 35x16,5x16,5cm AVAILABLE

Thai Nhat Minh

Thai Nhat Minh

Không Gian 02 | Space 02 2020 Gốm Ceramics 35x16,5x16,5cm SOLD

Thai Nhat Minh

Thai Nhat Minh

Không Gian 03 | Space 03 2020 Gốm Ceramics 22x16x16cm SOLD

Thai Nhat Minh

Thai Nhat Minh

Không Gian 04 | Space 04 2020 Gốm Ceramics 9,5x18,5x18,5cm AVAILABLE

Thai Nhat Minh

Thai Nhat Minh

Không Gian 05 | Space 05 2020 Gốm Ceramics 21,5x15,5x15,5cm AVAILABLE

Le Anh Vu

Le Anh Vu

Trăng Khuyết | Crescent Moon 2020 Gốm Ceramics 40x30x15cm AVAILABLE

Le Anh Vu

Le Anh Vu

Trăng Tròn | Full Moon 2020 Gốm Ceramics 40x40x15cm AVAILABLE

Le Anh Vu

Le Anh Vu

Lưỡng Thể | Dualism 2020 Gốm Ceramics 40x30x15cm AVAILABLE

Pham Ha Hai

Pham Ha Hai

Tiên Dung 11 2020 Gốm Ceramics h24xd32cm AVAILABLE

Pham Ha Hai

Pham Ha Hai

Tiên Dung 09 2020 Gốm Ceramics h27x24x20cm AVAILABLE

Pham Ha Hai

Pham Ha Hai

Tiên Dung 08 2020 Gốm Ceramics 28xD21cm AVAILABLE

Pham Ha Hai

Pham Ha Hai

Tiên Dung 15 2020 Gốm Ceramics 35x35x4,5cm AVAILABLE

Pham Ha Hai

Pham Ha Hai

Tiên Dung 16 2020 Gốm Ceramics 35x35x4,5cm AVAILABLE

Pham Ha Hai

Pham Ha Hai

Tiên Dung 17 2020 Gốm Ceramics 35x35x4,5cm AVAILABLE

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery