Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm | Stories Told In Art Ceramics

Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm – Điêu khắc và Gốm, hoạ sỹ vuốt, vẽ với gốm. Đây là câu chuyện cuối năm 2020 và mở đầu cho năm 2021 của Hanoi Studio Gallery. Bộ sưu tập được 15 tác giả điêu khắc và hoạ sỹ của mỹ Thuật Việt Nam và quốc tế chuẩn bị trong năm qua.


Những nhấn nhá, chạm vuốt tinh tế lên hình, khối, những chất liệu nằm lòng của đồng, sắt được các nhà điêu khắc kết hợp với gốm. Đất, nước, men, lửa... cả một quá trình nghiên cứu vừa nghiêm nhặt vừa công phu, nhiều sáng tạo và vô cùng hồi hộp khi phải trông vào sự may mắn, khi không thể tính trước của quá trình “gốm qua lửa”.


Bộ sưu tập Gốm 2021 và chuyện của Gốm đương đại là hội tụ phẩm chất nghệ thuật, nét duyên, sự tung tẩy, ngẫu hứng, xuất thần của các nghệ sỹ, điêu khắc gia trên những tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm nhiều ứng dụng trong đời sống.


Hanoi Studio Gallery xin trân trọng giới thiệu Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm – bộ sưu tập của 15 tác giả điêu khắc, hội hoạ trong nước và quốc tế. Triển lãm kéo dài từ ngày 12/1- 1/2/2021 tại Hanoi Studio Gallery – 13 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Stories Told In Art Ceramics – Sculptures and Ceramics; artists pushed and painted with ceramics. Marking the end of 2020, and starting a new 2021 for Hanoi Studio Gallery, this collection is the artistic culmination of 15 local and international sculptors & painters after the last year.


The subtle touching and pushing in shapes, and the inner materials of copper and iron are combined with ceramics, clay, water, glaze, and heat... It is a research that is rigorous, meticulous, and creative. Luck also plays a part, as the process of burning ceramics can bring about unpredictable results.

The 2021 Ceramics Collection and the Story of Contemporary Ceramics are the convergence of artistic and charming qualities, the improvisation and ingenuity of the painters and the sculptors, featuring artworks and everyday products.


Hanoi Studio Gallery is pleased to present Stories Told In Art Ceramics - a collection of 15 local and international sculptors & painters. The exhibition opens from January 12 to February 1, 2021 at Hanoi Studio Gallery - 13 Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.

Plate 01 | Đĩa 01

Plate 01 | Đĩa 01

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. D.37cm. SOLD.

Plate 02 | Đĩa 02

Plate 02 | Đĩa 02

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. D.28cm. AVAILABLE.

Plate 03 | Đĩa 03

Plate 03 | Đĩa 03

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. D.37cm. AVAILABLE.

Plate 04 | Đĩa 04

Plate 04 | Đĩa 04

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. D.37cm. SOLD.

Jar 01 | Bình 01

Jar 01 | Bình 01

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 62 x 20 x 20 cm. SOLD.

Jar 02 | Bình 02

Jar 02 | Bình 02

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 61 x 18 x 18 cm. AVAILABLE.

Buffalo House 01 | Trâu Nhà 01

Buffalo House 01 | Trâu Nhà 01

Lê Đình Nguyên. 2021. Ceramics. Gốm. H21 x 47 x 20 cm. AVAILABLE.

Buffalo House 02 | Trâu Nhà 02

Buffalo House 02 | Trâu Nhà 02

Lê Đình Nguyên. 2021. Ceramics. Gốm. H35 x 23 x 13 cm. AVAILABLE.

Buffalo House 03 | Trâu Nhà 03

Buffalo House 03 | Trâu Nhà 03

Lê Đình Nguyên. 2021. Ceramics. Gốm. H35 x 23 x 13 cm. AVAILABLE.

Buffalo Pot 01 | Trố Trâu 01

Buffalo Pot 01 | Trố Trâu 01

Lê Đình Nguyên. 2021. Ceramics. Gốm. 28 x 39 x 39 cm. AVAILABLE.

Buffalo Pot 02 | Trố Trâu 02

Buffalo Pot 02 | Trố Trâu 02

Lê Đình Nguyên. 2021. Ceramics. Gốm. 24 x 31 x 31 cm. AVAILABLE.

Buffalo Pot 03 | Trố Trâu 03

Buffalo Pot 03 | Trố Trâu 03

Lê Đình Nguyên. 2021. Ceramics. Gốm. 28 x 38 x 38 cm. AVAILABLE.

Firm | Chắc Chắn

Firm | Chắc Chắn

Petra de Vree, 2020. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 41 x 37 x 18 cm. SOLD.

Living Rock | Đá Sống

Living Rock | Đá Sống

Petra de Vree. 2020. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 51 x 26 x 19 cm. SOLD.

Inside Out

Inside Out

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 32 x 52 x 23 cm. AVAILABLE.

Reaching Out

Reaching Out

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 27 x 55 x 19 cm. AVAILABLE.

Adore

Adore

Petra de Vree. 2019. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 58 x 17 x 18 cm. AVAILABLE.

Tawa

Tawa

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 50 x 35 x 19 cm. SOLD.

Titaous

Titaous

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 58 x 30 x 14 cm. SOLD.

Vidura

Vidura

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 50 x 22 x 14 cm. SOLD.

Whitney

Whitney

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 54 x 16 x 16 cm. AVAILABLE.

Plate 01 | Đĩa 01

Plate 01 | Đĩa 01

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. AVAILABLE.

Plate 02 | Đĩa 02

Plate 02 | Đĩa 02

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. AVAILABLE.

Plate 03 | Đĩa 03

Plate 03 | Đĩa 03

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. SOLD.

Plate 04 | Đĩa 04

Plate 04 | Đĩa 04

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. SOLD.

Plate 05 | Đĩa 05

Plate 05 | Đĩa 05

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. SOLD.

Plate 06 | Đĩa 06

Plate 06 | Đĩa 06

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. SOLD.

Plate 07 | Đĩa 07

Plate 07 | Đĩa 07

Vũ Đình Tuấn, 2021, Ceramics, Gốm, D.32cm. SOLD.

Plate 08 | Đĩa 08

Plate 08 | Đĩa 08

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. AVAILABLE.

Plate 09 | Đĩa 09

Plate 09 | Đĩa 09

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. AVAILABLE.

Plate 10 | Đĩa 10

Plate 10 | Đĩa 10

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. AVAILABLE.

Plate 11 | Đĩa 11

Plate 11 | Đĩa 11

Vũ Đình Tuấn. 2021. Ceramics. Gốm. D.32cm. SOLD.

Tiên Dung 08

Tiên Dung 08

Phạm Hà Hải. 2020. Ceramics. Gốm. 28 x 21 x 21 cm. AVAILABLE.

Tiên Dung 09

Tiên Dung 09

Phạm Hà Hải. 2020. Ceramics. Gốm. 27 x 24 x 20 cm. AVAILABLE.

Tiên Dung 11

Tiên Dung 11

Phạm Hà Hải. 2020. Ceramics. Gốm. 24 x 32 x 32 cm. SOLD.

Tiên Dung 15

Tiên Dung 15

Phạm Hà Hải. 2020. Ceramics. Gốm. 35 x 35 x 4,5 cm. SOLD.

Tiên Dung 16

Tiên Dung 16

Phạm Hà Hải. 2020. Ceramics. Gốm. 35 x 35 x 4,5 cm. SOLD.

Tiên Dung 17

Tiên Dung 17

Phạm Hà Hải. 2020. Ceramics. Gốm. 35 x 35 x 4,5 cm. SOLD.

Foggy Realm 01 | Vùng Mờ Sương 01

Foggy Realm 01 | Vùng Mờ Sương 01

Lê Lạng Lương. 2021. Calcined ceramics. Gốm Sa mốt. 33 x 24 x 19 cm. AVAILABLE.

Foggy Realm 02 | Vùng Mờ Sương 02

Foggy Realm 02 | Vùng Mờ Sương 02

Lê Lạng Lương. 2021. Calcined ceramics. Gốm Sa mốt. 30 x 24 x 19 cm. AVAILABLE.

Foggy Realm 03 | Vùng Mờ Sương 03

Foggy Realm 03 | Vùng Mờ Sương 03

Lê Lạng Lương. 2021. Calcined ceramics. Gốm Sa mốt. 32 x 27 x 19 cm. AVAILABLE.

Foggy Realm 04 | Vùng Mờ Sương 04

Foggy Realm 04 | Vùng Mờ Sương 04

Lê Lạng Lương. 2021. Calcined ceramics. Gốm Sa mốt. 26 x 21 x 16 cm. SOLD.

Jar 01 | Bình 01

Jar 01 | Bình 01

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 51 x 21 x 21 cm. SOLD.

Jar 02 | Bình 02

Jar 02 | Bình 02

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 56 x 26 x 20 cm. SOLD.

Jar 03 | Bình 03

Jar 03 | Bình 03

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 28 x 23 x 23 cm. SOLD.

Jar 04 | Bình 04

Jar 04 | Bình 04

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 30 x 22 x 22 cm. SOLD.

Jar 05 | Bình 05

Jar 05 | Bình 05

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 32 x 22 x 22 cm. SOLD.

Jar 06 | Bình 06

Jar 06 | Bình 06

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 44 x 26 x 24 cm. SOLD.

Jar 07 | Bình 07

Jar 07 | Bình 07

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 29 x 21 x 21 cm. AVAILABLE.

Jar 08 | Bình 08

Jar 08 | Bình 08

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 31 x 26 x 19 cm. AVAILABLE.

Jar 09 | Bình 09

Jar 09 | Bình 09

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 22 x 27 x 27 cm. SOLD.

Udumbara Flowers 05 | Hoa Ưu Đàm 05

Udumbara Flowers 05 | Hoa Ưu Đàm 05

Nguyễn Ngọc Lâm. 2020. Ceramics & Fiber optic lights. Gốm và đèn sợi quang. 50 x 28 x 28 cm. AVAILABLE.

Udumbara Flowers 06 | Hoa Ưu Đàm 06

Udumbara Flowers 06 | Hoa Ưu Đàm 06

Nguyễn Ngọc Lâm. 2020. Ceramics & Fiber optic lights. Gốm và đèn sợi quang. 60 x 26 x 26 cm. AVAILABLE.

Artwork 01 | Tác phẩm 01

Artwork 01 | Tác phẩm 01

Phạm Thái Bình. 2021. Ceramics. Gốm. 19 x 16 x 16 cm. AVAILABLE.

Vase 01 | Lọ 01

Vase 01 | Lọ 01

Trần Văn An. 2021. Ceramics. Gốm. 24 x 24 x 24 cm. SOLD.

Vase 02 | Lọ 02

Vase 02 | Lọ 02

Trần Văn An. 2021. Ceramics. Gốm. 22 x 22 x 22 cm. SOLD.

Vase 03 | Lọ 03

Vase 03 | Lọ 03

Trần Văn An. 2021. Ceramics. Gốm. 35 x 24 x 24 cm. SOLD.

Artwork 01 | Tác phẩm 01

Artwork 01 | Tác phẩm 01

Trần Văn An. 2019. Ceramics. Gốm. 20 x 26 x 26 cm. AVAILABLE.

Artwork 02 | Tác phẩm 02

Artwork 02 | Tác phẩm 02

Trần Văn An. 2019. Ceramics. Gốm. 50 x 23 x 23 cm. AVAILABLE.

Artwork 03 | Tác phẩm 03

Artwork 03 | Tác phẩm 03

Trần Văn An. 2019. Ceramics. Gốm. 58 x 19 x 19 cm. AVAILABLE.

Artwork 04 | Tác phẩm 04

Artwork 04 | Tác phẩm 04

Trần Văn An. 2019. Ceramics. Gốm. 54 x 13 x 13 cm. AVAILABLE.

Artwork 05 | Tác phẩm 05

Artwork 05 | Tác phẩm 05

Trần Văn An. 2019. Ceramics. Gốm. 52 x 26 x 26 cm. AVAILABLE.

Artwork 01 | Tác phẩm 01

Artwork 01 | Tác phẩm 01

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics and Wood. Gốm và gỗ. 39 x 35 x 4 cm. AVAILABLE.

Artwork 02 | Tác phẩm 02

Artwork 02 | Tác phẩm 02

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics and Wood. Gốm và gỗ. 37 x 34 x 4 cm. UNAVAILABLE.

Artwork 03 | Tác phẩm 03

Artwork 03 | Tác phẩm 03

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics and Wood. Gốm và gỗ. 58 x 52 x 4 cm. SOLD.

Artwork 04 | Tác phẩm 04

Artwork 04 | Tác phẩm 04

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics and Wood. Gốm và gỗ. 66,5 x 47,5 x 8 cm. AVAILABLE.

Artwork 05 | Tác phẩm 05

Artwork 05 | Tác phẩm 05

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics and Wood. Gốm và gỗ. 73 x 32 x 5 cm. AVAILABLE.

Artwork 06 | Tác phẩm 06

Artwork 06 | Tác phẩm 06

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics and Wood. Gốm và gỗ. 78 x 24 x 5 cm. SOLD.

Artwork 07 | Tác phẩm 07

Artwork 07 | Tác phẩm 07

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics, Wood and Glass. Gốm, gỗ và gương. 125 x 43,5 x 41 cm. AVAILABLE.

Turning Point To Success 01 | Vũ Môn 01

Turning Point To Success 01 | Vũ Môn 01

Hoàng Mai Thiệp. 2020. Ceramics. Gốm. 34 x 31 x 6 cm. AVAILABLE.

Turning Point To Success 02 | Vũ Môn 02

Turning Point To Success 02 | Vũ Môn 02

Hoàng Mai Thiệp. 2020. Ceramics. Gốm. H26 x 27 x 7 cm. AVAILABLE.

Turning Point To Success 03 | Vũ Môn 03

Turning Point To Success 03 | Vũ Môn 03

Hoàng Mai Thiệp. 2020. Ceramics. Gốm. 33 x 25 x 7 cm. SOLD.

Turning Point To Success 04 | Vũ Môn 04

Turning Point To Success 04 | Vũ Môn 04

Hoàng Mai Thiệp. 2020. Ceramics. Gốm. H34 x 35 x 9 cm. AVAILABLE.

Story of Three Flying Man 01 | Chuyện của Ba Người Bay 01

Story of Three Flying Man 01 | Chuyện của Ba Người Bay 01

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 75,5 x 15 cm. AVAILABLE.

Story of Three Flying Man 02 | Chuyện của Ba Người Bay 02

Story of Three Flying Man 02 | Chuyện của Ba Người Bay 02

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 64 x 15 cm. AVAILABLE.

Whispering 01 | Thì Thầm 01

Whispering 01 | Thì Thầm 01

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 25 x 23,5 cm. AVAILABLE.

Whispering 02 | Thì Thầm 02

Whispering 02 | Thì Thầm 02

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 30 x 20 cm. AVAILABLE.

Whispering 03 | Thì Thầm 03

Whispering 03 | Thì Thầm 03

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 28,5 x 14 cm. AVAILABLE.

Whispering 04 | Thì Thầm 04

Whispering 04 | Thì Thầm 04

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 33 x 17 cm. AVAILABLE.

Whispering 05 | Thì Thầm 05

Whispering 05 | Thì Thầm 05

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 18 x 29,5 cm. AVAILABLE.

Whispering 06 | Thì Thầm 06

Whispering 06 | Thì Thầm 06

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 22 x 32 cm. AVAILABLE.

In the Fairyland 01 | Trong Tiên 01

In the Fairyland 01 | Trong Tiên 01

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 48 x 29 cm. AVAILABLE.

In the Fairyland 02 | Trong Tiên 02

In the Fairyland 02 | Trong Tiên 02

Đỗ Hiệp. 2021. Ceramics. Gốm. 26 x 38 cm. AVAILABLE.

Teapot 01 | Ấm 01

Teapot 01 | Ấm 01

Nguyễn Duy Mạnh. 2020. Ceramics. Gốm. 9 x 10 x 10 cm. AVAILABLE.

Teapot 02 | Ấm 02

Teapot 02 | Ấm 02

Nguyễn Duy Mạnh. 2020. Ceramics. Gốm. 8,5 x 13 x 11 cm. AVAILABLE.

Teapot 03 | Ấm 03

Teapot 03 | Ấm 03

Nguyễn Duy Mạnh. 2020. Ceramics. Gốm. 9 x 11 x 10,5 cm. AVAILABLE.

Teapot 04 | Ấm 04

Teapot 04 | Ấm 04

Nguyễn Duy Mạnh. 2020. Ceramics. Gốm. 9 x 12 x 9 cm. AVAILABLE.

Cup | Cốc

Cup | Cốc

Nguyễn Duy Mạnh. 2020. Ceramics. Gốm. 10,5 x 7,5 x 7,5 cm. AVAILABLE.

Vase 01 | Bình Hoa Dây

Vase 01 | Bình Hoa Dây

Nguyễn Duy Mạnh. 2020. Ceramics. Gốm. 17,5 x 20,5 x 21,5 cm. AVAILABLE.

Vase 02 | Bình Tỳ Bà

Vase 02 | Bình Tỳ Bà

Nguyễn Duy Mạnh. 2020. Ceramics. Gốm. 26,5 x 16 x 15 cm. AVAILABLE.

Space 01 | Không Gian 01

Space 01 | Không Gian 01

Thái Nhật Minh. 2020. Ceramics. Gốm. 35 x 16,5 x 16,5 cm. AVAILABLE.

Space 02 | Không Gian 02

Space 02 | Không Gian 02

Thái Nhật Minh. 2020. Ceramics. Gốm. 35 x 16,5 x 16,5 cm. SOLD.

Space 03 | Không Gian 03

Space 03 | Không Gian 03

Thái Nhật Minh. 2020. Ceramics. Gốm. 22 x 16 x 16 cm. SOLD.

Space 04 | Không Gian 04

Space 04 | Không Gian 04

Thái Nhật Minh. 2020. Ceramics. Gốm. 9,5 x 18,5 x 18,5 cm. AVAILABLE.

Space 06 | Không Gian 06

Space 06 | Không Gian 06

Thái Nhật Minh. 2020. Ceramics. Gốm. 21,5 x 15,5 x 15,5 cm. AVAILABLE.

Crescent Moon | Trăng Khuyết

Crescent Moon | Trăng Khuyết

Lê Anh Vũ. 2020. Ceramics. Gốm. 41 x 32 x 15 cm. AVAILABLE.

Full Moon | Trăng Tròn

Full Moon | Trăng Tròn

Lê Anh Vũ. 2020. Ceramics. Gốm. 40 x 40 x 15 cm. AVAILABLE.

Dualism | Lưỡng Thể

Dualism | Lưỡng Thể

Lê Anh Vũ. 2020. Ceramics. Gốm. H31 x 38 x 16 cm. AVAILABLE.

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2021 Hanoi Studio Gallery