Giao Cảm 02 | Sympathetic No 2 — Phương Quốc Trí

[...] Xem tranh của Phương Quốc Trí có cảm giác tác giả không hề mệt mỏi, luôn ở trạng thái ít cân bằng nhất khi lang thang mải miết với những xúc cảm khám phá chính con người mình khi đứng trước tấm toan. Ở đó sau mỗi nhát bút của anh, mọi chuyển động của cơ thể người mẫu của anh hiện lên. Và đầy ắp cảm xúc của anh trong nhịp điệu hình thể đó. Ta luôn cảm giác được chất đương đại của biểu hiện, tính hiện đại trong tranh của anh như một màn múa hiện đại mà ở đó đây các động tác vũ đạo, đầy sự chuyển động của cơ bắp. Và hình thể đã lên tiếng.

 

Không còn những câu chuyện được biểu cảm chỉ bằng bảng màu rực rỡ của sơn đầu trong hội họa. Với một bảng màu đơn sắc như độc thoại, câu chuyện đầy riêng tư về niềm vui , nỗi buồn, những dẫn vặt, bức bối và những ức chế của đời sống, những mộng mị, âu lo, những đam mê, khát vọng... đều được chuyển tải qua một sự hành xác của hình thể con người, sự chuyển động của cơ bắp... và trên hết trong một điệu vũ đây chất trình diễn của các màn múa hiện đại...

 

Dương Thu Hằng _ Hanoi Studio Gallery

Trích trong cuốn catalogue của Phương Quốc Trí
It looks like Tri never tires of finding himself and his emotions when he paints - that is also where he is found least balanced.  There, behind each stroke of his is the movement of his model, carrying with it the emotions of the artist. It is like we are enjoying a contemporary dance, captivated by the choreography which has been brought to life by the movements of the dancer’s own muscles in that dance, the body has raised up its voice, forcing us to feel more than just the colors of the paints in the painting. Against the monologue of a single color, there is a private story of an individual, with his own joys and sorrows, dilemmas and depressions, worries and hope, desires and dreams. All are alive, through the passion of a human body and its movements…, in the performance of a contemporary dance.  

 

Duong Thu Hang _ Hanoi Studio Gallery

Excerpt from Phuong Quoc Tri's catalog

Basic Instinct | Bản Năng

Basic Instinct | Bản Năng

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 120 cm

Black Space | Khoảng Trống Đen

Black Space | Khoảng Trống Đen

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 180 cm

Ego | Bản Ngã

Ego | Bản Ngã

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

Forever | Ngàn Năm

Forever | Ngàn Năm

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

Memory | Kí Ức

Memory | Kí Ức

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 110 x 110 cm

Mother and Child No. 1 | Mẫu Tử 01

Mother and Child No. 1 | Mẫu Tử 01

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

My Wife | Vợ Tôi

My Wife | Vợ Tôi

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 85 x 85 cm

Nude No. 1 | Khỏa Thân 01

Nude No. 1 | Khỏa Thân 01

Phuong Quoc Tri, 2007, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 75 cm

Nude No. 2 | Khỏa Thân 02

Nude No. 2 | Khỏa Thân 02

Phuong Quoc Tri, 2007, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 120 cm

Nude No. 3 | Khỏa Thân 03

Nude No. 3 | Khỏa Thân 03

Phuong Quoc Tri, 2007, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 120 cm

Nude No. 4 | Khỏa Thân 04

Nude No. 4 | Khỏa Thân 04

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 120 cm

Repentance | Sám Hối

Repentance | Sám Hối

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 120 cm

Sitting Nude No. 1 | Ngồi Khỏa Thân 01

Sitting Nude No. 1 | Ngồi Khỏa Thân 01

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 75 x 100 cm

Sitting Nude No. 2 | Ngồi Khỏa Thân 02

Sitting Nude No. 2 | Ngồi Khỏa Thân 02

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

Sitting Nude No. 3 | Ngồi Khỏa Thân 03

Sitting Nude No. 3 | Ngồi Khỏa Thân 03

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 120 cm

Sleeping Nude | Ngủ Khỏa Thân

Sleeping Nude | Ngủ Khỏa Thân

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 80 cm

Sleeping | Ngủ

Sleeping | Ngủ

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 150 cm

Subconscience No. 1 | Tiềm Thức 01

Subconscience No. 1 | Tiềm Thức 01

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 75 x 100 cm

Subconscience No. 2 | Tiềm Thức 02

Subconscience No. 2 | Tiềm Thức 02

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 75 x 100 cm

Subconscience No. 3 | Tiềm Thức 03

Subconscience No. 3 | Tiềm Thức 03

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 75 x 100 cm

Sympathetic No. 1 | Sự Giao Cảm 01

Sympathetic No. 1 | Sự Giao Cảm 01

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

The Immanent Strength | Sức Mạnh Nội Tại

The Immanent Strength | Sức Mạnh Nội Tại

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

Untitle No. 1 | Vô Đề 01

Untitle No. 1 | Vô Đề 01

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

Untitle No. 2 | Vô Đề 02

Untitle No. 2 | Vô Đề 02

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

Violin

Violin

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

White nude | Khỏa Thân Trắng

White nude | Khỏa Thân Trắng

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

The Kiss No. 1 | Nụ Hôn 01

The Kiss No. 1 | Nụ Hôn 01

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 120 cm

The Kiss No. 2 | Nụ Hôn 02

The Kiss No. 2 | Nụ Hôn 02

Phuong Quoc Tri, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 120 cm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery