Mùa Ở Lại | Seasons Linger — Vũ Đình Tuấn

Có bốn mùa đi qua, còn một mùa ở lại…

 

Một chút ngẩn ngơ, một chút lãng đãng đầy hoài niệm của thiên nhiên, dùng dằng trong tâm tưởng chúng ta. Mùa trong lớp lớp biến ảo của không gian siêu thực. Triết lý đời người bất ngờ nở bung nơi những bông hoa cỏ đồng nhà... từ đuôi tóc trẻ thơ được bện chặt lại... từ những nhằng nhịt mắt lưới bủa vây. Mùa ở lại với cặp mắt đầy minh triết như đang nhìn vào ta, truyền năng lượng được kết nối từ mẹ thiên nhiên tới ta. Chúng ta đã không bàn về ma thuật trên lụa của Vũ Đình Tuấn, chúng ta cũng đã ngừng hỏi tại sao và như thế nào khi anh sáng tác... chúng ta chỉ còn ngóng Mùa ở lại.
Seasons come and go.

 

They linger in our minds, hidden in the shape of a prolonged déjà vu of nature. Under layers of surrealistic dimensions, seasons rest. Within them, we find the philosophy of our lives, bloom out of a homefield wild flower, hang on a long-forgotten childhood hair braid. 


Seasons linger. And they look at us with eyes of truth. Give us the natural energy that unconsciously we seek, but never realize our desires. 


We have stopped talking about the “magic” of Vu Dinh Tuan. We also have stopped discussing about “How” and “Why” when he creates. We only wait, and patiently wait for Seasons to Linger.

Blooming Moment No. 1 | Chờ Hoa Nở 01

Blooming Moment No. 1 | Chờ Hoa Nở 01

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 45 x 120 cm

Blooming Moment No. 2 | Chờ Hoa Nở 02

Blooming Moment No. 2 | Chờ Hoa Nở 02

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 45 x 120 cm

Clouds No. 1 | Mây 01

Clouds No. 1 | Mây 01

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 78 x 158 cm

Clouds No. 2 | Mây 02 – Mùa Sen

Clouds No. 2 | Mây 02 – Mùa Sen

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 78 x 158 cm

Clouds No. 3 | Mây 03

Clouds No. 3 | Mây 03

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 78 x 120 cm

Seasons Linger No. 1 | Mùa Ở Lại 01

Seasons Linger No. 1 | Mùa Ở Lại 01

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

Seasons Linger No. 2 | Mùa Ở Lại 02

Seasons Linger No. 2 | Mùa Ở Lại 02

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

Seasons Linger No. 3 | Mùa Ở Lại 03

Seasons Linger No. 3 | Mùa Ở Lại 03

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

Seasons Linger No. 4 | Mùa Ở Lại 04

Seasons Linger No. 4 | Mùa Ở Lại 04

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

Seasons Linger No. 5 | Mùa Ở Lại 05

Seasons Linger No. 5 | Mùa Ở Lại 05

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

Seasons Linger No. 6 | Mùa Ở Lại 06

Seasons Linger No. 6 | Mùa Ở Lại 06

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

Seasons Linger No. 7 | Mùa Ở Lại 07

Seasons Linger No. 7 | Mùa Ở Lại 07

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 78 x 314 cm 3 panels/tấm

Strange Sunset | Hoàng Hôn Lạ

Strange Sunset | Hoàng Hôn Lạ

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 78 x 158 cm

Tree of Light | Cây Ánh Sáng

Tree of Light | Cây Ánh Sáng

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 158 x 78 cm

Seasons Passed By | Mùa Đi Qua

Seasons Passed By | Mùa Đi Qua

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 122 x 45 cm x 4 panels/tấm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery