Ngày Mới Trở Lại | New Day Returns

Ngày Mới Trở Lại — Tên bộ sưu tập của nhóm tác giả cũng đánh dấu sự mở cửa trở lại của Hanoi Studio Gallery và các hoạ sĩ sau mùa dịch, sau kỳ giãn cách xã hội.


Chúng tôi trở lại trong ngày thường tháng Năm với cảm giác như đang đón gặp những ‘ngày mới’. Những ngày mới với tràn đầy cảm hứng về vẻ đẹp của những điều giản dị quanh ta.

Ngày mới để thấy thêm một chút nắng vàng hơn trên bức tường cũ và góc phố xưa.

Ngày mới để nhận thấy bao điều cần nói trong những câu chuyện nghệ thuật của bạn và tôi.

Ngày mới để thấy thêm sinh lực sống, năng lượng mới và niềm hân hoan tận hưởng từng khoảnh khắc quý báu của cuộc sống và nghệ thuật đem lại.


Hanoi Studio Gallery trân trọng giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật và bạn bè bộ tác phẩm được lên ý tưởng, hình hài trong mùa dịch này của 8 tác giả: Hoàng Nghĩa Hiệp, Vũ Đình Tuấn, Mai Xuân Oanh, Phạm Hà Hải, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Trung, và Đặng Hiệp.
New Day Returns – a group exhibition marks the reopening of Hanoi Studio Galleryand our artists after the pandemic and social distancing.


We return on a typical, 'new' day in May. A new day full of inspiration about the beauty of the simple things around us.

A new day to see a little more sunshine on old walls and old street corners.

A new day to realize how much to say in your art stories and mine.

A new day to feel more energetic and vibrant to enjoy every precious moment of art and life.


Hanoi Studio Gallery is delighted to introduce to art lovers and friends a collection shaped by this pandemic by 8 artists: Hoang Nghia Hiep, Vu Dinh Tuan, Mai Xuan Oanh, Pham Ha Hai, Lieu Nguyen Huong Duong, Nguyen The Hung, Nguyen Quoc Trung, and Dang Hiep.

Mother and Child | Mẹ Con

Mother and Child | Mẹ Con

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 80 cm

Village Pond | Ao Làng

Village Pond | Ao Làng

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 100 cm

Spring Fair | Mùa Xuân Ở Chợ

Spring Fair | Mùa Xuân Ở Chợ

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 90 cm

Sunny Day | Ngày Nắng

Sunny Day | Ngày Nắng

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 100 cm

Mother and Child and the Fair | Mẹ Con và Phiên Chợ

Mother and Child and the Fair | Mẹ Con và Phiên Chợ

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Spring Journey | Du Xuân

Spring Journey | Du Xuân

Vũ Đình Tuấn, 2020, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 77 x 157 cm

Day of Pink | Ngày Hồng

Day of Pink | Ngày Hồng

Vũ Đình Tuấn, 2020, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 77 x 157 cm

Flowers and the Old Wall | Hoa và Tường Cũ

Flowers and the Old Wall | Hoa và Tường Cũ

Mai Xuân Oanh, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 130 x 80 cm

City's Still Life No. 1 | Tĩnh Vật trong Thành Phố 01

City's Still Life No. 1 | Tĩnh Vật trong Thành Phố 01

Mai Xuân Oanh, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 130 x 80 cm

City's Still Life No. 2 | Tĩnh Vật trong Thành Phố 02

City's Still Life No. 2 | Tĩnh Vật trong Thành Phố 02

Mai Xuân Oanh, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 130 x 80 cm

Meditation No. 2 | Thiền Nâu 02

Meditation No. 2 | Thiền Nâu 02

Phạm Hà Hải, 2020, Acrylic, gold & silver on canvas, Acrylic mài trên toan, 70 x 50 cm

Meditation No. 3 | Thiền Nâu 03

Meditation No. 3 | Thiền Nâu 03

Phạm Hà Hải, 2020, Acrylic, gold & silver on canvas, Acrylic mài trên toan, 70 x 50 cm

Into the Flower Garden | Trong Vườn Hoa

Into the Flower Garden | Trong Vườn Hoa

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2020, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 120 x 160 cm

Peach Blossoms | Hoa Đào

Peach Blossoms | Hoa Đào

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2020, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 110 x 150 cm

Spring No. 1 | Mùa Xuân 01

Spring No. 1 | Mùa Xuân 01

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2020, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 140 x 110 cm

Spring No. 2 | Mùa Xuân 02

Spring No. 2 | Mùa Xuân 02

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2020, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 140 x 110 cm

Miss | Quý Cô

Miss | Quý Cô

Nguyễn Thế Hùng, 2020, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 89 x 158 cm

Realm of the Clouds | Vùng Nhiều Mây

Realm of the Clouds | Vùng Nhiều Mây

Nguyễn Thế Hùng, 2020, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 89 x 158 cm

Red Silk Cotton Flowers | Hoa Gạo

Red Silk Cotton Flowers | Hoa Gạo

Nguyễn Quốc Trung, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 80 cm

Violet No. 2

Violet No. 2

Nguyễn Quốc Trung, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 80 cm

Visible and Invisible No. 1 | Ẩn Hiện 01

Visible and Invisible No. 1 | Ẩn Hiện 01

Nguyễn Quốc Trung, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 80 cm

Visible and Invisible No. 2 | Ẩn Hiện 02

Visible and Invisible No. 2 | Ẩn Hiện 02

Nguyễn Quốc Trung, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 80 cm

Color of Smoke No. 1 | Màu Khói 01

Color of Smoke No. 1 | Màu Khói 01

Nguyễn Quốc Trung, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 90 cm

Color of Smoke No. 2 | Màu Khói 02

Color of Smoke No. 2 | Màu Khói 02

Nguyễn Quốc Trung, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 90 cm

Blue Space No. 6 | Không Gian Xanh 06

Blue Space No. 6 | Không Gian Xanh 06

Nguyễn Quốc Trung, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 75 x 120 cm

April | Tháng Tư

April | Tháng Tư

Đặng Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 70 cm

Late Winter | Cuối Đông

Late Winter | Cuối Đông

Đặng Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery