Tết Mậu Tuất 2018 | Tet 2018: Year of the Dog

Triển lãm Xuân 2018

@ Hanoi Studio Gallery

Sương Sớm

Sương Sớm

Đặng Hiệp, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 110 cm

Nắng Mai

Nắng Mai

Đặng Hiệp, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 110 cm

Spring Flowers

Spring Flowers

Hoàng Hải Anh, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 60 cm

Flower Field No. 2

Flower Field No. 2

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2016, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 130 cm

Cơm Chiều

Cơm Chiều

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 100 cm

Spring Comes

Spring Comes

Lê Anh Văn, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 60 x 90 cm

Spring Flowers

Spring Flowers

Lê Trần Hậu Anh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 53 x 63 cm

Peach Blossom

Peach Blossom

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2018, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 120 x 120 cm

Plum Blossom

Plum Blossom

Liêu Nguyễn Hướng Dương,, 2018, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 110 x 140 cm

Hoa Hải Đường

Hoa Hải Đường

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Hoa Trường Sinh

Hoa Trường Sinh

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 85 x 85 cm

Lotus Flowers

Lotus Flowers

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan,100 x 100 cm

Xuân Sang 02

Xuân Sang 02

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 85 x 85 cm

Xuân Sang 03

Xuân Sang 03

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 85 x 85 cm

Xuân Sang 01

Xuân Sang 01

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 85 x 85 cm

White Plum Blossom

White Plum Blossom

Nguyễn Đức, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 120 cm

Mùa Gió

Mùa Gió

Nguyễn Quốc Trung, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 160 cm

Moment

Moment

Nguyễn Quốc Trung, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 160 cm

Spring Blossom Red

Spring Blossom Red

Nguyễn Quốc Trung, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 90 cm

Spring Blossom Yellow

Spring Blossom Yellow

Nguyễn Quốc Trung, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 90 cm

Bốn Mùa

Bốn Mùa

Nguyễn Thế Hùng, 2018, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 120 x 60 cm

Quan họ Bắc Ninh

Quan họ Bắc Ninh

Nguyễn Thế Hùng, 2018, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan 89 x 158 cm

Mùa Xuân

Mùa Xuân

Nguyễn Thế Hùng, 2018, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 100 x 100 cm

Sau Khung Cửa Mùa Xuân

Sau Khung Cửa Mùa Xuân

Nguyễn Thế Hùng, 2018, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 148 x 148 cm

Im Lặng Cho Hoa Nở 02

Im Lặng Cho Hoa Nở 02

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

Im Lặng Cho Hoa Nở 03

Im Lặng Cho Hoa Nở 03

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

Ngày Rực Rỡ

Ngày Rực Rỡ

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 78 cm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery