Tối - Sáng | Dark - Light — Lê Anh Quân, Vương Thạo & Christian Lemoine

TỐI – SÁNG

 

Tối – Sáng chính là ngày và đêm là cuộc sống lúc trầm lúc bổng, lúc bình an và lúc thăng trầm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sự mấp mô, xáo trộn, tối sáng tạo nên nguồn cảm hứng vô tận của người nghệ sĩ. Triển lãm mang tên Tối – Sáng của ba họa sĩ Pháp, Việt (Christian Lemoine, Lê Anh Quân, và Vương Thạo) nói lên con người dù ở đâu trên quả địa cầu, cùng đều chung một mặt trời và một mặt trăng, cũng có những thăng trầm cuộc đời, cũng có khi tối khi sáng.

 

Tối – Sáng cũng là quy luật của thiên nhiên, bổ sung cho trái đất xanh. Tối để trái đất bình tâm yên nghỉ cả ngày chịu sức nắng nóng của mặt trời. Sự cân bằng của thiên nhiên tạo nên sự êm dịu cho trái đất cho cây nảy lộc ra hoa kết trái.

 

Tối – Sáng tượng trưng cho âm dương theo quan điểm triết học của phương Đông.

 

Tối – Sáng cũng là hai mặt của cuộc đời mà con người luôn phải đấu tranh để Sáng luôn chiến thắng.

 

Tối – Sáng thể hiện khát vọng của con người vươn ra ánh sáng. Từ khó khăn đến thành công.

 

Triển lãm này còn mang đến một thông điệp khát vọng nối kết hòa bình trên thế giới thông qua hội họa và tôn vinh tình hữu nghị Việt Pháp.

 

Cám ơn hội Aurore Sáng và Hanoi Studio Gallery đã giúp nối kết văn hóa để có cuộc triển lãm này. 

TS. Trần Thu Dung 

DARK – LIGHT

 

Dark and Light – day and night, ups and downs, highs and lows, good and bad, are parts of life. Life is not always a smooth journey. Life is filled with potholes and pumps. But from these obstacles, artists rise up with new inspiration, ideas, and layers.

 

Dark – Light, yin and yang, day and night, is the cosmic law. At night, the world cools down after a long day burning up under sunlight. 

 

Dark – Light, good and bad, each of them defies the other, human’s struggle.

 

Dark – Light shows the desires of human beings. Some long for the dark while others reach out to the light.

 

No matter where we come from in this world, we share the same sun and moon.

 

Dark – Light group exhibition, presenting two Vietnamese artists Le Anh Quan, Vuong Thao and French artist Christian Lemoine and will take place in the heart of Vietnam's capital city at Hanoi Studio Gallery.

 

Thanks to L'Association Aurore and Hanoi Studio Gallery for the support to make Dark - Light happen. 

 

Dr. Tran Thu Dung

Translated by Hanoi Studio Gallery

Call the Head Quarters | Khu Phố

Call the Head Quarters | Khu Phố

Christian Lemoine, 2019, Ink on paper, Mực trên giấy, 50 x 65 cm

On May 1954 | Tháng 5 Năm 1954

On May 1954 | Tháng 5 Năm 1954

Christian Lemoine, 2019, Ink on paper, Mực trên giấy, 65 x 50 cm

Sunlight Corollas | Tia Nắng

Sunlight Corollas | Tia Nắng

Christian Lemoine, 2019, Ink on paper, Mực trên giấy, 65 x 50 cm

Without Rescue | Không Thoát

Without Rescue | Không Thoát

Christian Lemoine, 2019, Ink on paper, Mực trên giấy, 50 x 65 cm

The Dream Track | Đường Mơ

The Dream Track | Đường Mơ

Christian Lemoine, 2018, Ink on paper, Mực trên giấy, 65 x 50 cm

Each Of Them | Mỗi Đứa Một Cõi

Each Of Them | Mỗi Đứa Một Cõi

Christian Lemoine, 2017, Ink on paper, Mực trên giấy, 50 x 65 cm

Do You Remember Her? | Còn Nhớ Nàng Không?

Do You Remember Her? | Còn Nhớ Nàng Không?

Christian Lemoine, 2016, Ink on paper, Mực trên giấy, 65 x 50 cm

Sleep Amongst The Ruins | Ngái Ngủ Hoang

Sleep Amongst The Ruins | Ngái Ngủ Hoang

Christian Lemoine, 2016, Ink on paper, Mực trên giấy, 65 x 50 cm

Take Care | Chăm Ẵm

Take Care | Chăm Ẵm

Christian Lemoine, 2016, Ink on paper, Mực trên giấy, 50 x 42 cm

The Coming Child | Trở Về Trẻ Thơ

The Coming Child | Trở Về Trẻ Thơ

Christian Lemoine, 2016, Ink on paper, Mực trên giấy, 50 x 65 cm

The Outside World Dreaming | Mơ Một Thế Giới

The Outside World Dreaming | Mơ Một Thế Giới

Christian Lemoine, 2016, Ink on paper, Mực trên giấy, 50 x 65 cm

The Sun Child | Giấc Mơ Nơi Hoang Đổ

The Sun Child | Giấc Mơ Nơi Hoang Đổ

Christian Lemoine, 2014, Ink on paper, Mực trên giấy, 50 x 33 cm

Black Harvest | Vụ Mùa Đen

Black Harvest | Vụ Mùa Đen

Christian Lemoine, 2012, Ink on paper, Mực trên giấy, 50 x 33 cm

Obsession | Ám Ảnh

Obsession | Ám Ảnh

Lê Anh Quân, 2008, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 120 x 185 cm

Head No. 3 | Cái Đầu 03

Head No. 3 | Cái Đầu 03

Lê Anh Quân, 2013, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 60 x 40 cm

Self-Portrait | Tự Họa

Self-Portrait | Tự Họa

Lê Anh Quân, 2017, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 50 x 50 cm

Dancing Children | Những Đứa Trẻ Múa

Dancing Children | Những Đứa Trẻ Múa

Lê Anh Quân, 2018, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 160 x 95 cm

Head No. 1 | Cái Đầu 01

Head No. 1 | Cái Đầu 01

Lê Anh Quân, 2018, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 50 x 50 cm

Head No. 4 | Cái Đầu 04

Head No. 4 | Cái Đầu 04

Lê Anh Quân, 2018, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 50 x 50 cm

Head No. 5 | Cái Đầu 05

Head No. 5 | Cái Đầu 05

Lê Anh Quân, 2018, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 80 x 50 cm

Head No. 6 | Cái Đầu 06

Head No. 6 | Cái Đầu 06

Lê Anh Quân, 2018, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 70 x 45 cm

Two-Faced | Người Hai Mặt

Two-Faced | Người Hai Mặt

Lê Anh Quân, 2018, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 70 x 45 cm

Four Faces | Tứ Diện

Four Faces | Tứ Diện

Lê Anh Quân, 2019, Mixed media on canvas, Chất liệu tổng hợp trên toan, 25 x 25 x 49 cm

Body And Dreams No. 1 | Thân Thể Và Những Giấc Mơ 01

Body And Dreams No. 1 | Thân Thể Và Những Giấc Mơ 01

Vương Văn Thạo, 2003, Dó paper on canvas, Giấy dó trên toan, 83 x 155 cm

Body And Dreams No. 2 | Thân Thể Và Những Giấc Mơ 02

Body And Dreams No. 2 | Thân Thể Và Những Giấc Mơ 02

Vương Văn Thạo, 2003, Dó paper on canvas, Giấy dó trên toan, 63 x 83 cm

Living Fossil No. 1 | Hóa thạch sống 01

Living Fossil No. 1 | Hóa thạch sống 01

Vương Văn Thạo, 2019, Mixed media, Chất liệu tổng hợp, 22 x 9 x 29 cm

Living Fossil No. 2 | Hóa thạch sống 02

Living Fossil No. 2 | Hóa thạch sống 02

Vương Văn Thạo, 2019, Mixed media, Chất liệu tổng hợp, 39 x 11 x 27 cm

Living Fossil No. 3 | Hóa thạch sống 03

Living Fossil No. 3 | Hóa thạch sống 03

Vương Văn Thạo, 2019, Mixed media, Chất liệu tổng hợp, 39 x 10 x 29 cm

Living Fossil No. 4 | Hóa thạch sống 04

Living Fossil No. 4 | Hóa thạch sống 04

Vương Văn Thạo, 2019, Mixed media, Chất liệu tổng hợp, 34 x 11 x 26 cm

Living Fossil No. 5 | Hóa thạch sống 05

Living Fossil No. 5 | Hóa thạch sống 05

Vương Văn Thạo, 2019, Mixed media, Chất liệu tổng hợp, 39 x 11 x 31 cm

Living Fossil No. 6 | Hóa thạch sống 06

Living Fossil No. 6 | Hóa thạch sống 06

Vương Văn Thạo, 2019, Mixed media, Chất liệu tổng hợp, 40 x 11 x 27 cm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery