Thế Giới Của Trần Việt Phú | The World of Tran Viet Phu — Trần Việt Phú

Thế Giới Của Trần Việt Phú


 

Với Phú, vẽ tranh đồng nghĩa với sự sống và cần thiết - như khí trời để thở... Trong thế giới của Phú: vẽ tranh 1 không mang những ý nghĩa giản đơn của sự về. Tôi vẫn nhớ lần trò chuyện cùng Phú trong triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại Hanoi Studio vào mùa đông năm 1999, Phú tâm sự: “Khi về, tôi có cảm giác mình đang đối thoại với các vật thể, và chia sẻ cảm xúc với chúng.”


Xem tranh của Phú chúng ta có cơ hội được đắm chìm trong sự bình yên, tĩnh lặng của một cuộc đối thoại không lời giữa những bức tranh và chính mình. Khi bước vào thế giới của Phú, chúng ta trải qua và cảm nhận phần nào trạng thái tinh thần đặc biệt của anh. Thưởng thức tranh của Phú, chúng ta chợt nhận thấy sự giao hòa giữa mình và thế giới xung quanh. Và khi ta ngồi lại chiêm nghiệm cảm xúc riêng, cũng như Phú, ta sẽ trở nên khác biệt hơn, dễ thấu hiểu và biết chia sẻ.


Dương Thu Hằng _ Hanoi Studio Gallery
The World of Tran Viet Phu


In Phu's world, painting is synonymous to breathing, eating and drinking. To Phu, painting does not carry its commonly known meaning. I still recall the conversation I had with Phu at his first sole exhibition at Hanoi Studio in December 1999. He said, "When I paint, I am actually communicating with the objects and sharing their feelings. The dialogues we have are very intimate and special and I would like to share them with the viewers."


Phu's paintings are ordinary in nature. They are images we often experience in our everyday lives but tend to neglect and fail to observe. However, by viewing Phu's paintings, one can feel movements of the subjects and the feelings that he wishes to share with us. Viewing Phu's work, we can have a chance of being in total tranquility and serenity and be able to interpret the dialogue between the paintings and ourselves.

 

As we enter the world of Phu, we could experience his precise and heightened state of mind. We could hear the voices of life that are often ignored but now perceived beautiful visual language.

 

As we sit back and discover our inner peace and feelings in privacy, we can then share our special feelings with those around us.


Duong Thu Hang _ Hanoi Studio Gallery

Morning

Morning

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 50x70cm

My Niece

My Niece

Tran Viet Phu, 2001, 70x140cm

Autumn

Autumn

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 60x90cm

Morning

Morning

Tran Viet Phu, 2000, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70x90cm

My Niece No. 1

My Niece No. 1

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 60x90cm

My Niece No. 2

My Niece No. 2

Tran Viet Phu, 2000, 60x90cm

Afternoon

Afternoon

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 50x70cm

Drizzle

Drizzle

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 50x80cm

Early Morning

Early Morning

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 40x120cm

Evening

Evening

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 50x70cm

Grass - Vegetable

Grass - Vegetable

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 40x120cm

Grass - Vegetable (old)

Grass - Vegetable (old)

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 40x120cm

In The Pond

In The Pond

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 40x120cm

January

January

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 50x90cm

Lotuses Are Blooming

Lotuses Are Blooming

Tran Viet Phu, 2001, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 50x90cm

My Niece No. 1

My Niece No. 1

Tran Viet Phu, 2001, Pastel on paper, màu phấn trên giấy, 58x75cm

Next To The River

Next To The River

Tran Viet Phu, 2001, 75x75cm

Night No. 1

Night No. 1

Tran Viet Phu, 2001, 75x75cm

Night No. 3

Night No. 3

Tran Viet Phu, 2001, 75x75cm

On The Balcony

On The Balcony

Tran Viet Phu, 2001, 70x140cm

Playing Cards No. 3

Playing Cards No. 3

Tran Viet Phu, 2001, 50x90cm

Playing Cards No. 4

Playing Cards No. 4

Tran Viet Phu, 2001, 50x90cm

Red Peony

Red Peony

Tran Viet Phu, 2001, 50x70cm

Sleep

Sleep

Tran Viet Phu, 2001, 80x90cm

Studio's Corner

Studio's Corner

Tran Viet Phu, 2001, 50x70cm

Sunset

Sunset

Tran Viet Phu, 2001, 50x100cm

White Lotuses And Lilies

White Lotuses And Lilies

Tran Viet Phu, 2001, 100x135cm

Winter No. 1

Winter No. 1

Tran Viet Phu, 2001, 75x75cm

Winter No. 2_old

Winter No. 2_old

Tran Viet Phu, 2001

My Niece No. 2_old

My Niece No. 2_old

Tran Viet Phu

On The Balcony_old

On The Balcony_old

Tran Viet Phu

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery