Thiên Nhiên Ở Giữa | Nature In Between — Triển lãm Nhóm Họa sĩ Lưu Động | Mobile Artist Group Exhibition

10 năm trước một nhóm sinh viên mỹ thuật năm hai, năm ba và một thầy giáo trẻ của trường kiến trúc đã tổ chức những chuyến đi vẽ cuối tuần với niềm say mê rèn luyện các kỹ năng vẽ ngoài trời, ngoài bài vở trường lớp. Nhưng dần dần câu chuyện đi vẽ ngoài thiên nhiên đã góp phần tạo dựng lên các cá tính hội hoạ trong con đường sáng tác nhiều năm sau này của họ. Lặn ngụp trong không gian rộng lớn của thiên nhiên hẳn là một thử thách lớn với các giác quan của các họa sĩ tương lai, nhưng điều đó dần tạo cho họ bản lĩnh để nắm bắt được ánh sáng, màu sắc, thậm chí cả hương vị của cây cỏ, đất đai, vườn tược.


Quá trình rèn luyện, hoà mình vào thiên nhiên đó đã đánh thức những phẩm chất, kỹ năng tốt nhất của từng cá nhân. Nhiều điều đã được phát lộ qua các tác phẩm mà các hoạ sỹ trẻ trình bày những năm sau này.


Hanoi Studio Gallery xin trân trọng giới thiệu bộ tác phẩm Thiên Nhiên Ở Giữa của nhóm 5 tác giả Lưu Động: Trịnh Liên, Đặng Hữu, Duy Tùng, Duy Hoà, Đặng Hiệp.
Ten years ago, a group of students, with a young professor from Hanoi University of Architecture started to organize weekend painting trips. Those trips were made for practicing plein air painting skills beside normal class work. Years later, those trips became the fundamental core of artistic personalities in these artists. Rolling in the vast space of nature must be a big challenge to the senses of the to-be artists. This gradually gives them the abilities to capture the light, the colors and even the taste of the grass, the trees, the land, and the air.


The process of training and immersing themselves in nature has awakened the best qualities and skills of the young artists. Much has been revealed through their works in later years.


Hanoi Studio Gallery is pleased to present the Nature In Between collection by Lưu Động (Mobile) Group, consists of five artists: Trinh Lien, Dang Huu, Duy Tung, Duy Hoa, and Dang Hiep.

Afternoon Sunlight | Nắng Chiều

Afternoon Sunlight | Nắng Chiều

Trịnh Liên, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

Flower Street | Phố Hoa

Flower Street | Phố Hoa

Trịnh Liên, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

Old Stairway | Lối Cũ

Old Stairway | Lối Cũ

Trịnh Liên, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 70 cm

Autumn Comes | Thu Sang

Autumn Comes | Thu Sang

Trịnh Liên, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

On the Porch | Bên Hiên Nhà

On the Porch | Bên Hiên Nhà

Trịnh Liên, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

Along the Dyke No. 2 | Ven Đê 02

Along the Dyke No. 2 | Ven Đê 02

Đặng Hữu, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 100 cm

Along the Dyke No. 3 | Ven Đê 03

Along the Dyke No. 3 | Ven Đê 03

Đặng Hữu, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 60 x 75 cm

Spring Sunshine No. 1 | Nắng Xuân 01

Spring Sunshine No. 1 | Nắng Xuân 01

Đặng Hữu, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 55 x 80 cm

Spring Sunshine No. 2 | Nắng Xuân 02

Spring Sunshine No. 2 | Nắng Xuân 02

Đặng Hữu, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 55 x 80 cm

Spring Sunshine No. 3 | Nắng Xuân 03

Spring Sunshine No. 3 | Nắng Xuân 03

Đặng Hữu, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 55 x 80 cm

Sunshine in the Garden | Nắng Trong Vườn

Sunshine in the Garden | Nắng Trong Vườn

Đặng Hữu, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 100 cm

Familiar Corner | Góc Quen

Familiar Corner | Góc Quen

Duy Tùng, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 60 cm

Old Street | Phố Xưa

Old Street | Phố Xưa

Duy Tùng, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 60 x 80 cm

Winter Season | Vụ Đông

Winter Season | Vụ Đông

Duy Tùng, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 60 x 80 cm

In the Garden No. 1 | Trong Vườn 01

In the Garden No. 1 | Trong Vườn 01

Duy Tùng, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 70 cm

In the Garden No. 2 | Trong Vườn 02

In the Garden No. 2 | Trong Vườn 02

Duy Tùng, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 70 cm

In the Garden No. 3 | Trong Vườn 03

In the Garden No. 3 | Trong Vườn 03

Duy Tùng, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 70 cm

Afternoon Lotus | Sen Chiều

Afternoon Lotus | Sen Chiều

Duy Hòa, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 68 x 40 cm

Blue Night | Đêm Xanh

Blue Night | Đêm Xanh

Duy Hòa, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 81 x 51 cm

Daisy | Hoa Cúc

Daisy | Hoa Cúc

Duy Hòa, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 45.5 x 45.5 cm

On the Porch | Bên Hiên

On the Porch | Bên Hiên

Duy Hòa, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 82 x 58 cm

Under the Moon | Dưới Trăng

Under the Moon | Dưới Trăng

Duy Hòa, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

White Lotus | Sen Trắng

White Lotus | Sen Trắng

Duy Hòa, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 75.5 x 64.5 cm

A Lingered Sunny Afternoon | Chiều Vương Nắng

A Lingered Sunny Afternoon | Chiều Vương Nắng

Đặng Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 80 cm

Story of a Certain Street Corner | Chuyện Đầu Phố

Story of a Certain Street Corner | Chuyện Đầu Phố

Đặng Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 70 cm

Autumn Street | Phố Heo May

Autumn Street | Phố Heo May

Đặng Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 70 cm

Afternoon Hang Upon | Chiều Buông

Afternoon Hang Upon | Chiều Buông

Đặng Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

Early Winter | Đầu Đông

Early Winter | Đầu Đông

Đặng Hiệp, 2020, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery