Triển lãm Nhóm họa sĩ Stroganove | Group Exhibition

Hai thế hệ hoạ sỹ đã từng có nhiều năm trên giảng đường của trường mỹ thuật công nghiệp nổi tiếng của Matx-cơ-va và của nước Nga StroganoveThế hệ đầu tiên đến với Stroganove vào những năm đầu của thập kỷ 70. Và thế hệ sau đến đây vào những năm 80,90 của thế kỉ trước. Họ là họa sỹ Trần Hay, Lê Huy Tiệp, Hữu Ngọc. Họ là hoạ sỹ Nguyễn Thanh Trúc, Hoàng Nghĩa Hiệp, Hồ NamSau khóa học dài ở nước Nga, tất cả mọi người trong số họ đã và đang làm công tác giảng dạy tại các khoa mỹ thuật ứng dụng của trường Mỹ Thuật Công Nghiệp, hoặc khoa Mỹ Thuật của trường Sân Khấu Điện Ảnh...
 

Sau một thời gian giảng dạy với tư cách là thầy giáo của ngành Mỹ thuật ứng dụng, họ vẫn luôn bền bỉ vẽ, nhiều người trong số họ đã thành công với những kiếm tìm và thử nghiệm và cũng đã định hình nên phong cách trong mảng sáng tác hội họa. Cùng trở về từ một cái nôi đào tạo Stroganove đề đến với những mảng công việc khác nhau, và niềm say mê sáng tác, cùng với những khát vọng sẻ chia, làm việc và thưởng ngoạn nghệ thuật cùng nhau đã nhóm hợp tất cả trong “Stroganove Group”. Với các tác phẩm của mình nhóm họa sỹ Stroganove đang và sẽ góp những sắc màu làm nên sự khác biệt của hội hoa Hà Nội.


Dương Thu Hằng _ Hanoi Studio Gallery
Two generations of Vietnamese artists have spent years studying at Russia’s most famous school of industrial art design, the Stroganove. The first group came to the Stroganove in the early years of the 70’s, and the second group in the late 80’s and early 90’s of the 20th century. They are Tran Hay, Le Huy Tiep, and Huu Ngoc of the first group, and Nguyen Thanh Truc, Hoang Nghia Hiep, and Ho Nam of the second group. After their study in Russia, they all came back to Viet Nam, teaching arts different art colleges in Hanoi, including the Industrial Art Colllege and the Cinematology and Drama College.


Apart from teaching, they have continued to paint and many of them have succeeded in developing a style and a reputation of their own. Though doing  different works, they have a lot in common: the pride of being trained at Stroganove, the passion for creativity, the desires to share, to work and to enjoy arts. Together, they form the unique “Stroganove” group of Vietnamese artists. Through their works, the Stroganove Group has been, and will be putting their own colors on the art canvas of Hanoi, making it as unique and differentiated as it is.


Duong Thu Hang _ Hanoi Studio Gallery

Still Life No. 1 | Tĩnh Vật 01

Still Life No. 1 | Tĩnh Vật 01

Ho Nam, 2008, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 146 x 49 cm

Still Life No. 2 | Tĩnh Vật 02

Still Life No. 2 | Tĩnh Vật 02

Ho Nam, 2008, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 80 cm

Still Life No. 4 | Tĩnh Vật 04

Still Life No. 4 | Tĩnh Vật 04

Ho Nam, 2008, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 80 cm

Mother and Child | Mẹ và Con

Mother and Child | Mẹ và Con

Hoang Nghia Hiep, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Mountain Market | Chợ Núi

Mountain Market | Chợ Núi

Hoang Nghia Hiep, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Mountain Market No. 1 | Chợ Núi 01

Mountain Market No. 1 | Chợ Núi 01

Hoang Nghia Hiep, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Mountain Market No. 2 | Chợ Núi 02

Mountain Market No. 2 | Chợ Núi 02

Hoang Nghia Hiep, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan,

Mountain Market No. 3 | Chợ Núi 03

Mountain Market No. 3 | Chợ Núi 03

Hoang Nghia Hiep, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan,

A fish and a swarm of dragon

A fish and a swarm of dragon

Le Huy Tiep

Green | Màu Xanh

Green | Màu Xanh

Le Huy Tiep, 2004, Monoprint, 60 x 80 cm

Seven Dried Squids | Bảy con Mực khô

Seven Dried Squids | Bảy con Mực khô

Le Huy Tiep, 2003, Monoprint, 60x 80 cm

Festival No. 2 | Trảy Hội 02

Festival No. 2 | Trảy Hội 02

Nguyen Huu Ngoc, 2008, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 107 cm

Traditional Dancing No. 2 | Múa Dân Tộc 02

Traditional Dancing No. 2 | Múa Dân Tộc 02

Nguyen Huu Ngoc, 2008, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 120 cm

Sailing | Đua Thuyền

Sailing | Đua Thuyền

Nguyen Huu Ngoc, 77 x 120 cm

Festival | Trảy Hội

Festival | Trảy Hội

Nguyen Huu Ngoc, 99 x 127 cm

Harvest | Mùa Gặt

Harvest | Mùa Gặt

Nguyen Huu Ngoc, Mixed Materials, Nguyên liệu tổng hợp, 88 x 69 cm

Mid Aumtumn | Trung Thu

Mid Aumtumn | Trung Thu

Nguyen Huu Ngoc, 2007, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 69 x 88 cm

My Homeland No. 2 | Quê Tôi 02

My Homeland No. 2 | Quê Tôi 02

Nguyen Thanh Truc, 2008, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 105 x 124 cm

My Homeland No. 3 | Quê Tôi 03

My Homeland No. 3 | Quê Tôi 03

Nguyen Thanh Truc, 2008, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 105 x 124 cm

01

01

Tran Hay, 100 x 100 cm

02

02

Tran Hay, 60 x 60 cm

03

03

Tran Hay, 60 x 60 cm

Arum Flowers | Gùi hoa Arum

Arum Flowers | Gùi hoa Arum

Tran Hay, 2007, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Autumn Impression | Thu Cảm

Autumn Impression | Thu Cảm

Tran Hay, 2007, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Crinum | Hoa Náng Đại

Crinum | Hoa Náng Đại

Tran Hay, 2007, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2021 Hanoi Studio Gallery