Xuống Phố 1 | Down To Street I — Phạm Bình Chương

Xuống Phố 1 | Down To Street I — Phạm Bình Chương

@ Hanoi Studio Gallery

Bàng

Bàng

Buổi sáng

Buổi sáng

Buổi trưa góc phố

Buổi trưa góc phố

Chim câu

Chim câu

Chợ Hàng Bè

Chợ Hàng Bè

Cô đơn

Cô đơn

Cửa sắt kéo

Cửa sắt kéo

Cuối ngày

Cuối ngày

Đợi

Đợi

Đối thoại

Đối thoại

Giày

Giày

Lẻ loi

Lẻ loi

Lối cũ

Lối cũ

Mùa đông

Mùa đông

Nắng cuối ngày

Nắng cuối ngày

Nắng sáng

Nắng sáng

Ngõ đôi

Ngõ đôi

Nhà cũ

Nhà cũ

Phố Hàng Bạc

Phố Hàng Bạc

Quán vắng

Quán vắng

Thì thầm

Thì thầm

Vệt thời gian

Vệt thời gian

Cái ấm

Cái ấm

Sân vắng

Sân vắng

Sau nhà

Sau nhà

13 Trang Tien, Hoan Kiem

Hanoi 100000, Vietnam

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Hanoi Studio Gallery. Copyright © 2020. All rights reserved.