top of page

Bộ sưu tập Mùa Xuân 2020 | Spring 2020 Collection

Bộ sưu tập Mùa Xuân 2020 — Như thường lệ, sự kiện cuối năm thường niên của Hanoi Studio Gallery đã quay trở lại cùng một phòng tranh đầy ắp năng lượng sáng tạo của những tác giả với nhiều dấu ấn nghệ thuật độc đáo và sáng tạo độc đáo đã sẵn sàng cho dịp cuối năm.

 

Hanoi Studio Gallery xin trân trọng giới thiệu bộ tác phẩm tranh, tượng mùa Xuân của 14 tác giả và điêu khắc: Vũ Đình Tuấn, Mai Xuân Oanh, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Phạm Thái Bình, Nguyễn Trần Cường, Nguyễn Đình Vũ, Trần An, Nguyễn Thế Hùng, Đặng Đình NguyênĐỗ Hiệp, Nguyễn Quốc Trung, Vũ Bình Minh, Đoàn Văn Tới, và Nguyễn Tuấn Dũng.

 

 

 

Spring 2020 Collection — As expected, Hanoi Studio Gallery’s annual year-end event is back again with its usual creative, spontaneous energy brought by our artists along with their unique artworks.

 

Hanoi Studio Gallery, once again, is delighted to introduce a collection of paintings and sculptures by 14 artists: Vu Dinh Tuan, Mai Xuan Oanh, Lieu Nguyen Huong Duong, Pham Thai Binh, Nguyen Tran Cuong, Nguyen Dinh Vu, Tran An, Nguyen The Hung, Dang Dinh NguyenDo Hiep, Nguyen Quoc Trung, Vu Binh Minh, Doan Van Toi, and Nguyen Tuan Dung.

bottom of page