top of page

Câu Chuyện Cuối Năm | Year End's Conversation

Cuối năm. Chẳng sớm, nhưng cũng chưa muộn. Như một người quen lâu ngày không gặp, gió lạnh len lỏi vào từng góc nhỏ. Heo may đã về trên phố.


Xình xịch, xình xịch.” Chuyến xe cuộc đời cứ kéo ta đi. Hương thơm của phố vắng, sắc xanh ngắt của cái rét đầu đông, lá vàng đã đi mất lúc nào không hay. Dường như ta đã quên.


Đã bao lâu mình chưa trò chuyện”. Ta hỏi ngọn gió kia.

Đã bao lâu mình chưa trò chuyện”. Ta hỏi cành lá khô.

Đã bao lâu mình chưa trò chuyện”. Ta hỏi tà áo người thương.

Đã bao lâu mình chưa trò chuyện”. Ta hỏi chính mình.

Hoàng Hoàng, 12/2020


Hanoi Studio Gallery xin hân hạnh giới thiệu “Câu Chuyện Cuối Năm” – “Year End’s Conversation” với bộ sưu tập những tác phẩm đầy thi vị, rủ rỉ những chia sẻ của 14 tác giả hoạ sĩ và điêu khắc trong gặp mặt cuối năm và trong ấm áp đón chờ Xuân mới 2021.


Hoàng Nghĩa Hiệp

Mai Xuân Oanh

Liêu Nguyễn Hướng Dương

Vũ Kim Thư

Lưu Chí Hiếu

Phạm Thái Bình

Ngô Hùng Cường

Nguyễn Trần Cường

Nguyễn Thế Hùng

Nguyễn Quốc Trung

Vũ Mười

Đặng Hiệp

Đoàn Văn Tới

Nguyễn Minh Quân


______________________________


The end of the Year. Not too soon, but neither too late. Like an old friend, cold wind sneakily visits every small corner. Winter breeze.


Clickety-clack, clickety-clack.” The train of life keeps pulling us away. The scent of empty streets. The blue vibe of the early winter. Those long-gone yellow leaves . We seem to have forgotten.


How long have we not talked.” I ask the wind.

How long have we not talked.” I ask the dry branch.

How long have we not talked.” I ask my lover’s coat.

How long have we not talked.” I ask myself.

Hoang Hoang, Dec 2020


Hanoi Studio Gallery is pleased to present the "Year End’s Conversation" with a collection of poetic art works, whispering the shares of 14 artists and sculptors in a year-end meeting, waiting for the new Spring of 2021 to come.

bottom of page