top of page

Câu Chuyện Tháng Giêng | January's Gossips — Họa sĩ Vũ Đình Tuấn

Vũ Đình Tuấn nhiều năm được nhiều tờ báo và tạp chí mời tham gia minh hoạ cho các tác phẩm văn học. Là một hoạ sỹ hàng đầu trong mảng tranh lụa và tranh khắc gỗ, phong cách nghệ thuật và quá trình sáng tác đều phải đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và tính toán từng đường nét trước khi đặt bút, đặt dao khắc. Thì với mảng tranh minh hoạ, tranh nhỏ dường như Vũ Đình Tuấn được thỏa sức bay bổng. Hàng trăm tác phẩm nhỏ xinh anh sáng tác và cất giữ nhiều năm qua sẽ được Hanoi Studio Gallery giới thiệu trong dịp Xuân mới này trong triển lãm Câu Chuyện Tháng Giêng.


Để hiểu thêm về công việc của người nghệ sỹ, xin được giới thiệu đến công chúng những chia sẻ của Hoạ sỹ Vũ Đình Tuấn về “tranh nhỏ và những câu chuyện không nhỏ” của anh.


Tranh nhỏ, tranh lớn khác biệt ở kích thước. Nhưng trong ngữ nghĩa sáng tạo, tranh nhỏ cũng như tranh lớn, vẫn ngần ấy sự vật lộn trong tâm tưởng, tìm mọi cách đánh thức bản năng và thần thái tự nhiên, để gọi ra bằng được cái “tạng” tạo hình Mình, quan điểm Mình, con người Mình.

Thông thường, tranh nhỏ được thể hiện ngay khi người vẽ có thiên duyên sáng tạo, nên cảm xúc đong đầy. Cảm xúc không trôi đi mà lưu lại, cô đọng, sinh động và bất ngờ.

Khởi nguồn cảm xúc tranh minh hoạ văn nghệ là từ nội dung và cái “màu” riêng của tác giả, tác phẩm văn học.  Nhưng không là kể lại, mà là đưa ra được tinh thần cốt lõi của văn chương, khai mở trí tưởng tượng, kích hoạt niềm hưng phấn cho người thưởng thức.

...những minh hoạ đó mở rộng thêm không gian cho tác phẩm văn học, thậm chí gợi đến một phiên bản khác, một thế giới khác, một hình dung cụ thể khác, nhưng cũng hết sức khoáng đạt, tự tại của hội hoạ.” (Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí VNQĐ).

Minh hoạ văn nghệ thực sự là một “phiên bản” khác.

Nhân duyên và thời gian cộng tác với Báo Văn nghệ, Tạp chí VNQĐ, Tạp chí Heritage... đã cho tôi tình yêu với tranh minh hoạ.

Tranh nhỏ và minh hoạ văn nghệ rất nhiều khi là khởi đầu của những tác phẩm lớn, nghệ sỹ lớn.

Và cuối cùng, lớn hay nhỏ cần được bắt đầu bằng tình yêu, nuôi dưỡng trong tình yêu và mang đến tình yêu!

 

Hà Nội, Tháng Giêng, Xuân Canh Tý 2020
Họa sỹ
Vũ Đình Tuấn
For years, Vu Dinh Tuan has been invited by many newspapers and magazines to illustrate literary works. In the field of silk paintings and wood carvings, where he is a leading artist, the composing process always requires precision, meticulousness and calculation of each line before put into drawing or carving. With illustrations and small paintings, it seems that this is the field where Vu Dinh Tuan is freer to be creative and improvised. Hundreds of beautiful works he composed and stored over the years will be introduced by Hanoi Studio Gallery in the exhibition January’s Gossips this Spring 2020.


In order to understand more about the work of an artist, Hanoi Studio Gallery would like to share with the public Vu Dinh Tuan's sharing of his "small art but big stories."

 

Small or large, it is the size that differs. In the creative semantics, small artworks and large ones are the same. There are still many struggles in the mind, looking for ways to awaken natural instincts and charisma, to call out the "aura" of My own image, My own opinion, and My own self.

Small paintings usually happen in a sudden moment, whenever the artist feels a call, packed with emotions. They remain condensed, vivid and unexpected.

Emotional artistic illustrations of  literary work comes from the content of the work itself and the distinctive characteristics of the artist. They are not to recite, but to bring out the literature spirit, to open up the imagination realms and to activate excitements.

“...those illustrations widen the space for literary works, even suggesting a different version, a different world, or a different specific image, yet open and free of art works.” (Writer Nguyen Binh Phuong, Editor-in-Chief of Military Literature Magazine)

Artistic illustration is truly another "version" of the literary work.

The chance to collaborate with Van Nghe Newspaper, Military Literature Magazine, and Heritage Magazine is what made me fall in love with illustrations.

Small paintings and artistic literary illustrations are often the beginning of large works and great artists.

And finally, big paintings or small paintings, they all need to start with love, to be nurtured in love and to bring love!

 

Hanoi, January 2020

Artist

Vu Dinh Tuan

bottom of page