top of page

Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm | Stories Told In Art Ceramics

Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm – Điêu khắc và Gốm, hoạ sỹ vuốt, vẽ với gốm. Đây là câu chuyện cuối năm 2020 và mở đầu cho năm 2021 của Hanoi Studio Gallery. Bộ sưu tập được 15 tác giả điêu khắc và hoạ sỹ của mỹ Thuật Việt Nam và quốc tế chuẩn bị trong năm qua.


Những nhấn nhá, chạm vuốt tinh tế lên hình, khối, những chất liệu nằm lòng của đồng, sắt được các nhà điêu khắc kết hợp với gốm. Đất, nước, men, lửa... cả một quá trình nghiên cứu vừa nghiêm nhặt vừa công phu, nhiều sáng tạo và vô cùng hồi hộp khi phải trông vào sự may mắn, khi không thể tính trước của quá trình “gốm qua lửa”.


Bộ sưu tập Gốm 2021 và chuyện của Gốm đương đại là hội tụ phẩm chất nghệ thuật, nét duyên, sự tung tẩy, ngẫu hứng, xuất thần của các nghệ sỹ, điêu khắc gia trên những tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm nhiều ứng dụng trong đời sống.


Hanoi Studio Gallery xin trân trọng giới thiệu Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm – bộ sưu tập của 15 tác giả điêu khắc, hội hoạ trong nước và quốc tế.
Stories Told In Art Ceramics – Sculptures and Ceramics; artists pushed and painted with ceramics. Marking the end of 2020, and starting a new 2021 for Hanoi Studio Gallery, this collection is the artistic culmination of 15 local and international sculptors & painters after the last year.


The subtle touching and pushing in shapes, and the inner materials of copper and iron are combined with ceramics, clay, water, glaze, and heat... It is a research that is rigorous, meticulous, and creative. Luck also plays a part, as the process of burning ceramics can bring about unpredictable results.

The 2021 Ceramics Collection and the Story of Contemporary Ceramics are the convergence of artistic and charming qualities, the improvisation and ingenuity of the painters and the sculptors, featuring artworks and everyday products.


Hanoi Studio Gallery is pleased to present Stories Told In Art Ceramics - a collection of 15 local and international sculptors & painters.

bottom of page