top of page

Chưa Đặt Tên | Yet To Be Named — Họa sĩ Phạm Tuấn Tú @ Hanoi Studio Gallery

Phạm Tuấn Tú của năm 2024 - với bộ tác phẩm mới Chưa Đặt Tên.  


Cái tên đầy ngẫu hứng tác giả đặt cho bộ tác phẩm mới dành cho ta cơ hội được bay bổng trí tưởng tượng và để nhìn thấy cõi Nhân Gian của Phạm Tuấn Tú một cách không áp đặt. 


Phạm Tuấn Tú được sinh ra và trưởng thành lên trong trong mạch nguồn văn hoá Việt, của văn hoá đạo Mẫu, với nghi lễ hầu Đồng khi bà và mẹ là những Đồng Cựu và Thanh Đồng một thời. Bởi vậy, thế giới các vị Thần, ranh giới các thế giới - người sống, người chết đã luôn xuất hiện trong quá trình người nghệ sỹ đọc bản thân mình. Anh đọc cái băn khoăn, ngật ngưỡng của thân phận mình trong cái muôn hình vạn trạng thế giới con người với tính nam, tính nữ, vỏ nam, vỏ nữ. Thế giới những cảm thấy và cảm giác. Thế giới tạo nên một nguồn năng lượng đặc biệt của từng cá nhân sống. 


Ta thường nhìn vào sản phẩm nghệ thuật khi nó hoàn thành. Nhưng sáng tạo nghệ thuật là cả một quá trình dài của kiếm tìm trong và ngoài bản thân nghệ sỹ. Một phần trong tiến trình thực hành nghệ thuật của Phạm Tuấn Tú là tìm một chất liệu đủ sức biểu cảm cho câu chuyện của anh. Đó là một hành trình và không dễ để đưa trọn vẹn lên mặt phẳng hội hoạ. Từ sơn dầu, giấy dó đến câu chuyện sưu tập đồ cũ, gỗ cũ. Khi những nét chạm trên mặt phẳng tấm vóc và khung gỗ đã hoà quyện đầy tinh tế và ma mị trong cái cũ kỹ lớp chuyện, lớp, lớp thời gian của gỗ cũ. Sự tiếp nối chuyện đời sống đương đại trong hồn cốt truyền thống chạm khắc dân gian Việt với rất nhiều những kế thừa và mới mẻ Phạm Tuấn Tú đã luôn mang đến trong các sáng tác của mình hai mươi năm qua. 


Hanoi Studio Gallery xin được giới thiệu bộ tác phẩm mới Chưa Đặt Tên như một sự đánh dấu cho chặng đường hai mươi năm hoạt động nghệ thuật của hoạ sĩ Phạm Tuấn Tú.
2024 will see Pham Tuan Tu's presentation of his most recent collection of work, Yet To Be Named.


The artist created the whimsical term to give us the chance to travel through our imaginations and view his Human Realm in a non-obtrusive way.


Given that both his mother and grandmother were Thanh Đồng and Đồng Cựu - both are priestess in Đạo Mẫu (or Mother Goddess religion), Pham Tuan Tu was reared surrounded by mediumship rites and in the Vietnamese cultural fabric, having been impacted by the Đạo Mẫu spiritual tradition. As a result, the artist's self-reflection has always included the world of Deities and the lines between the living and the dead. He muses over the complexities and ambiguities surrounding his own identity in the heterogeneous and multifaceted universe of human existence, which encompasses both masculine and feminine traits and exteriors. It's a world of emotions and senses, one that serves as a personal source of energy for any individual.


Although we frequently only see the completed piece of art, the process of creating art involves a great deal of introspection and external research on the part of the artist. Pham Tuan Tu's creative process includes figuring out a medium that is sufficiently expressive for his narrative. It's a voyage, and properly bringing it to the painting canvas is difficult. An assortment of antiques, aged wood, and oil paints are just a few of the elements the artist looks for to tell his story. When the brushstrokes on the canvas' surface blend in perfectly with the wooden frame, the ancient wood's layers of time and old stories are layered in a sophisticated and entrancing way. Over the past 20 years, Pham Tuan Tu's creations have consistently embodied the spirit of traditional Vietnamese folk carvings while also embracing current life, blending elements of originality and inheritance.


Hanoi Studio Gallery is pleased to present the new collection Yet To Be Named, highlighting artist Pham Tuan Tu's twenty-year artistic journey.

bottom of page