top of page

Chuyện của Vũ | Story of Vu — Họa sĩ Trần Trọng Vũ @ Hanoi Studio Gallery & Ánh Dương Art Space

Chuyện của Vũ.


Tên gọi ngắn gọn và giản dị là một lời giới thiệu cởi mở đến với công chúng yêu mỹ thuật Việt Nam trong lần bầy tác phẩm này của hoạ sỹ Trần Trọng Vũ.


Với một bộ sưu tập gồm ba phần.


Phần một, gồm 16 tác phẩm mới sáng tác năm 2022 với « Chuyện của Vũ ».


Phần hai là bộ tác phẩm được sáng tác năm 1998 như tâm sự của hoạ sỹ Trần Trọng Vũ. Lúc đó nhà thơ Trần Dần mới đi xa, anh đang ở một khoảng cách khá xa về địa lý và thời gian với quê hương Việt Nam, cũng như những gì đã xảy ra nhiều thập kỷ trước. Lúc đó anh mới đọc một cách thật sự chăm chú thơ của cha anh — và tâm trí sống lại cùng những khoảnh khắc thơ. Bộ tác phẩm gồm 8 bức được sáng tác trong cảm xúc dẫn dắt, và tương tác với con chữ trong thơ của cha anh lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam.


Mảnh ghép cuối cùng của bộ sưu tập là một không gian sắp đặt mang tên “Những Năm Tháng Ấy” đã được anh giới thiệu tại Bordeaux - Cộng hoà Pháp vào năm 2021. Trong lần xuất hiện này, công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam sẽ có cơ hội được tương tác và sống trong cảm xúc được sắp đặt của – nơi và lại có thể là Ta trong cái âu lo, hồi hộp, trốn tìm, đối diện, biến ảo của những ký ức xưa cũ.


Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động nghệ thuật Đường tới Ánh Dương, dự án hướng tới Bảo tàng Nghệ thuật Ánh Dương chúng tôi xin giới thiệu triển lãm « Chuyện của Vũ » – chân dung nghệ thuật của nghệ sỹ đương đại Trần Trọng Vũ.
Story of Vu.


A short and simple name to be an open introduction to the Vietnamese art lovers in this solo exhibition of artist Tran Trong Vu.


With a collection of three parts.


Part One is a series of 16 new works composed in 2022 with « Story of Vu ».


Part Two is a series of 8 works composed in 1998 as an unveiling by artist Tran Trong Vu. At that time, his father, poet Tran Dan, had just gone, while the artist was very far away from his homeland Vietnam, both distance and time, as well as from what happened decades ago. Only then did he read his father's poetry with great attention- and his mind started to relive the moments of his father’s poetry. The set of 8 paintings, composed with emotions leading and interacting with words in his father's poetry, was first introduced to the Vietnamese art lovers.


The final part of the collection is an installation piece called "Those Years" which he introduced in Bordeaux - France in 2021. In this exhibition, the public audience in Vietnam will have the opportunity to interact and to live in the emotions of Vu – a place where Vu is Vu, and also can be Us, in the anxiety, the suspense, the hide-and-seek, the face-to-face, and the intertwined old memories.


Within the series Road to Sunshine - a project towards Sunshine Art Museum, we are delighted to present the exhibition « Story of Vu » – An artistic portrait of Tran Trong Vu.

bottom of page