top of page

Cuộc Sống Xanh | Green Life — Họa sĩ Đỗ Minh Tâm

Cuộc Sống Xanh là một câu chuyện về thiên nhiên không bao giờ kết thúc.


Nơi tôi qua từ miền rừng núi, sông, biển đến những nơi xa xôi. Tất cả đã cho tôi những ấn tượng, hình ảnh luôn luôn biến động giống như ống kính vạn hoa ta thường xem ngày bé. Những câu chuyện về hình ảnh muôn vàn màu sắc, ánh sáng, không có thời gian, tồn tại như bản năng tự nhiên. Đó là cái tôi luôn theo đuổi và muốn thể hiện nó trong mỗi bức tranh của mình. Tôi vẽ, tôi hiểu thiên nhiên đã cho mình những giây phút hạnh phúc khi ta quên đi thời gian để làm việc với tất cả đam mê của mình.”


 Đỗ Minh Tâm

 


Có thể gọi Đỗ Minh Tâm là đại diện cho xu hướng biểu hiện – trừu tượng của miền Bắc, với lối vẽ trực cảm, mạnh bạo, dùng nhiều nét phá xoáy, nhiều vệt lóe sáng sử dụng các màu mạnh, thể hiện tính động và tính ngẫu hứng trong các bố cục có tư duy chặt chẽ. Đó cũng là sự khác nhau ít nhiều giữa ngôn ngữ trừu tượng miền Bắc, thiên về tính biểu hiện – động, và trừu tượng miền Nam, thiên về tính cấu trúc phẳng – tĩnh. Sự khác nhau này có thể giải thích được phần nào bởi ảnh hưởng của địa dư và khí hậu từng vùng lên tâm lý tình cảm và mỹ cảm của con người. Miền Bắc có khí hậu bốn mùa rõ ràng và thay đổi liên tục, khắc nghiệt hơn miền Nam, đồng thời địa du miền Bắc cũng nhiều núi non nhấp nhô hiểm trở hơn đồng bằng miền Nam bằng phẳng, khoáng đãng. Cũng có ý kiến cho rằng các họa sỹ miền Bắc hướng tới tính động để thoát khỏi sự trì trệ, chậm chạp của môi trường và lối sống. Ngược lại, các họa sỹ miền Nam hướng tới cấu trúc tĩnh để tìm sự bình ổn, nghỉ ngơi, né tránh đô thị công nghiệp.

 

Dương Thu Hằng _ Hanoi Studio Gallery
Do Minh Tam may be regarded as representative of the Northern Abstract – Expressionism with his daring, sensory perception – based style, his exploitation of bursting whirls and glowing strokes, his use of strong colors to express dynamism and inspiration within a tightly thought out composition. His style also reflects, to a certain extent, the difference between the Northern abstract language, which is more about Expression – Dynamics and that of the South, which leans more towards Flat structure – passivity. This difference can partly be rationalised as a function of the influence of the geography and climate of each region on the psyche and emotions as well as on the aesthtics of their residents. The North has four clearly defined, constantly changing seasons, which are far harsher than the climate of the South. The Northern geography is littered with inaccessible mountainous areas, in direct contrast with the flat, open delta area settings of the South. Opinion has also been voiced that the Northern artists move towards dynamism to escape from their slow, stagnated living environment while the Southern artists seek a serene structure to satisfy their search for tranquillity and relaxation in order to escape from an industrialised urban environment.


Duong Thu Hang _ Hanoi Studio Gallery

bottom of page