top of page

Góc của Đặng Hiệp | Dang Hiep's Corner

Hanoi Studio Gallery xin hân hạnh giới thiệu bộ triển lãm ra mắt "Góc của Đặng Hiệp". Triển lãm kéo dài từ ngày 21/12/2021 tại Hanoi Studio Gallery - số 13 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, HN đến hết ngày 31/12/2021.


Triển lãm “Góc của Đặng Hiệp” là triển lãm cá nhân đầu tiên đánh dấu mốc thời gian 10 năm trên chặng đường sáng tác nghệ thuật của họa sĩ trẻ - Đặng Hiệp. Trong 14 tác phẩm được giới thiệu ở triển lãm lần này, có 8 tác phẩm mới được sáng tác giai đoạn hai năm trở lại đây (2020-2021). Ngoài ra còn có các tác phẩm đến từ những bộ sưu tập cá nhân của các nhà sưu tầm. Những tác phẩm này sẽ được ghi chú “Private Collection”.


Trích trong bài viết giới thiệu họa sĩ Đặng Hiệp:


"Đã qua các mùa mưa, nắng, nóng, lạnh, ẩm ướt, hanh hao.
Đã qua những thăng trầm của mười năm đi vẽ.
Nét bút, mảng màu đặt xuống thận trọng và chắc chắn, có sức nặng của ngôn ngữ và sức thuyết phục của xúc cảm.
Đặng Hiệp bắt được thần thái của phố trong sắc nhị chuyển biến của mùa, hoà được ánh sáng vào bóng tối trong cái thấu hiểu tâm trạng một Hà Nội bốn mùa mưa nắng.
Chúng tôi- Hanoi Studio Gallery như một công chúng đã rất hạnh phúc thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật của
Đặng Hiệp và song hành cùng anh trên chặng đường đầu tiên nhiều cảm xúc của công việc sáng tác hội họa."

(vui lòng bấm vào tên để xem tiểu sử của họa sĩ)
Hanoi Studio Gallery is pleased to present Dang Hiep's Corner, a collection of Dang Hiep. The exhibition will take place from December 21 to December 31, 2021 at Hanoi Studio Gallery- 13 Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.


"Dang Hiep's Corner" is the first solo exhibition marking the 10-year milestone in the artistic journey of the young painter - Dang Hiep. Of the 14 works introduced at this exhibition, there are 8 new works created in the last two years (2020-2021). There are also works from private collections of collectors, which will be labeled “Private Collection”.

Excerpt from the article introducing artist Dang Hiep:


"Gone are the rainy, sunny, hot, cold, wet, and dry seasons.
Passed the ups and downs of ten years of continuous painting.
The brushstrokes with the color palettes laid down carefully and firmly carry the weight of language and the persuasive power of emotions.
Dang Hiep captures the spirit of the streets in the changing colors of seasons, blending the light into the dark of Hanoi with four seasons of rain and shine.
We- Hanoi Studio Gallery, as an art lover, are very happy to immerse ourselves in
Dang Hiep's artworks and to accompany him on his first emotional journey."

(please click on the name to view artist' biography)

bottom of page