top of page

Paths 25+ — Họa sĩ Đào Lê Hương, Lã Quý Tùng, Nguyễn Thanh Trúc @ Hanoi Studio Gallery

Ba người bạn - gắn bó với nhau từ thuở sân trường mỹ thuật số 5 Phan Đăng Lưu, Sài Gòn. Họ cùng nhau bày cuộc triển lãm tranh đầu tiên năm 1997. Mới đó đã 25 năm. Bao nhiêu bươn trải. Mỗi người một ngả trên các cung đường của đam mê và sáng tạo. Họ dần trưởng thành, kiên định với thực hành nghệ thuật và rồi từ từ ghi dấu ấn với nghệ thuật Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. Những bước chân thầm lặng, những chặng đường vui, những khúc nhạc buồn, sự hưng phấn và nỗi lo âu. Để rồi, vào những ngày Cuối Thu 2022, ba người bạn, lại gặp nhau trên cùng một dòng chảy, với bộ sưu tập các tác phẩm mới nhất của mình.


Hanoi Studio Gallery xin được trân trọng giới thiệu triển lãm Paths 25+, bộ sưu tập gồm 40 tác phẩm của nhóm ba tác giả: Đào Lê Hương, Nguyễn Thanh Trúc, Lã Quý Tùng.
Three friends - together since the days at Saigon art school, No. 5 Phan Dang Luu. Together they held their first exhibition in 1997. It has been 25 years. A long, long way. Each person has traveled down their own roads of passion and creativity. They gradually matured, stayed persistent with their own practice, and then slowly made their marks on Vietnamese art over the past two decades. Silent footsteps, happy journeys, sad songs, excitement, and anxiety. Then, on these last days of Autumn 2022, the three friends meet again in the same stream, with their latest collections of works.


Hanoi Studio Gallery is pleased to present the exhibition Paths 25+, a collection of 40 works by a group of three artists: Dao Le Huong, Nguyen Thanh Truc, and La Quy Tung.

bottom of page