top of page

Sự Phản Chiếu Của Cảnh Quan Kép | Reflection of the Doubled Scenery — Họa sĩ Đỗ Tuấn Anh @ Hanoi Studio Gallery

Trích trong bài viết giới thiệu họa sĩ Đỗ Tuấn Anh:


“Câu chuyện của một con người khi đứng đâu đó giữa các thế giới, ở điểm nối giữa tương lai và quá khứ. Phía trước là tương lai với vùng đất và nền văn hoá xa lạ, choáng ngợp cần nắm bắt, đầy ắp những thách đố, khó khăn để hòa nhập và đi tiếp con đường sáng tạo; phía sau lưng là một quãng đời với những gam màu của kỷ niệm, tuổi thơ, tình thân của quê hương. Cuối cùng, nghệ thuật chỉ còn lại một tiếng nói, một tâm trạng, một tình yêu thấm đẫm, trải lên bộ 24 tác phẩm đen trắng với đủ đầy, sóng sánh ánh sáng chân thành của cảm xúc mà Đỗ Tuấn Anh mang đến trong những năm khắc nghiệt của dịch bệnh.”

(vui lòng bấm vào tên để xem tiểu sử của họa sĩ)
Excerpt from the article introducing artist Do Tuan Anh:


"The story of a person standing somewhere between worlds, at the juncture of the future and the past. Ahead is an unfamiliar and overwhelming land and culture which needs to be grasped, yet is full of challenges and difficulties to integrate and to continue on the creative journey. Behind is a period of life with nostalgic colors of memories, childhood, and yearning love for the homeland. In the end, art was left with only one voice, one mood, one imbued love, laid out on a collection of 24 black and white artworks full of sincere emotions that artist Do Tuan Anh portrayed during harsh years of the epidemic."

(please click on the name to view artist' biography)

bottom of page