top of page

Thế Giới Của Những Bí Ẩn | A World of Misteries — Họa sĩ Trần Việt Phú

Trần Việt Phú nói “màu đen trong tranh anh sáng bừng mạch sống”. Mạch sống ấy trỗi dậy từ kết cấu rất nặng của những lớp sơn dầu mà dường như rất sống động với năng lượng của cuộc sống, nhưng không phải lúc nào người ta cũng cảm nhận được ngay năng lượng đó.

 

“Kể từ năm 2000, tôi muốn tạo nên những bức tranh mà nhìn như có một lớp bụi trên bề mặt. Điều đó là một thách thức bởi tôi muốn tránh việc người xem tranh ngay lập tức bị ấn tượng bởi những vật thể trong tranh” – anh nói – “tôi muốn tạo nên một cái nhìn khác về những vật thể ấy, trừu tượng hơn, một cái gì đó kỳ diệu giữa ánh sáng và bóng tối, thế giới giữa sáng và tối”.


Đối với Phú, sự vẽ là một cuộc hành trình giữa hiện tại và quá khứ, giữa hiện đại và truyền thống, giữa sự sống và cái chết. Với người xem tranh, đó là một cuộc hành trình vào trong một thế giới bí mật mà ta muốn khám phá. Dù anh vẽ chân dung, tĩnh vật hay một không gian, thế giới của Phú giữa ánh sáng và bóng tối là một thế giới thực nhưng đầy chất thơ, có một sức quyến rũ mạnh mẽ đối với trí tưởng tượng của người xem, khiến cho điều bình thường trở nên tuyệt diệu.


Ian Findlay – Brown

Asian Art News
Tran Viet Phu says that the “spririt rises out of the darkness.” The spirit that rises out of the texture of his heavily applied layering of oil paint is one that seems alive with the energy of life, but an energy that is not always readily accessible to the viewer.

 

“Since the year 2000, I wanted to make a painting that looked as if it had a layer of dust on the surface. It is challenging because I want to avoid first impressions of a subject,” he says. “I want to create another view of the subject, more abstract, something magical between the light and the dark, the world in between light and dark.”


For Tran Viet Phu painting is a voyage between the past and the present, between tradition and modernity, between life and death. For the viewer his art is a journey into secrets of the world waiting to be revealed. Whether he is making a portrait, a still life, or an interior, Phu’s world between the light and the dark is a lyrical, narrative one, a powerful visual poetry of mysteries that seduce the imagination, making the ordinary extraordinary.

 

Ian Findlay – Brown

Asian Art News, Volume 16, Number 6 November/December 2006

bottom of page