top of page

Thu Nghiêng | November Touch

Thu Nghiêng


Một mùa Thu đã nghiêng Đông và những cái Chạm dịu dàng của một mùa hanh hao, lành lạnh là cảm hứng cho bộ sưu tập chào đón mùa “Trở Lại” sau khoảng thời gian đầy thử thách của bệnh dịch.

Lần triển lãm này phù thuỷ tranh lụa Vũ Đình Tuấn lại tung tẩy với giấy dó bồi trên toan.


Mai Xuân Oanh dịu dàng một thiên nhiên với lụa.

.

Nguyễn Trần Cường “Thu chín” trên sơn mài.

.

Nguyễn Thế Hùng trong khu vườn Thu say đắm.

.

Và Đỗ Hiệp với mùa thu hẳn là rất “nghiêng” trong ánh vàng lao xao của nắng và chuyển động của hình.


Hanoi Studio Gallery xin trân trọng giới thiệu công việc nghệ thuật của năm tác giả trong mùa Thu năm 2021.

Vũ Đình Tuấn

Mai Xuân Oanh

Nguyễn Trần Cường

Nguyễn Thế Hùng

Đỗ Hiệp.
November Touch


When the Autumn turns yellow and the winter comes along a gentle touch of cold wind and dryness, is the inspiration for the collection to welcome the "Coming Back" season after a rough ride through the pandemic.


In this exhibition, we will see

Vu Dinh Tuan - the sorcerer of silk painting, is back with Do paper on canvas.

.

Mai Xuan Oanh and his gentle nature with silk.

.

Nguyen Tran Cuong’s "Flourishing Autumn” lacquer works.

.

Nguyen The Hung with his enchanting Autumn garden.

.

And Do Hiep with the light, the movement and images of an “inclined” Autumn,


Hanoi Studio Gallery is pleased to present the art works from five artists

Vu Dinh Tuan

Mai Xuan Oanh

Nguyen Tran Cuong

Nguyen The Hung

Do Hiep.

Nguyen Tran Cuong’s "Flourishing Autumn” lacquer works

bottom of page