top of page

Tranh & Tượng Xuân | Spring Painting & Sculpture

Những bình hoa ngày Tết, sớm Mồng Một bên ban công nhỏ thấp thoáng cành đào xuân, Đêm Giao Thừa trên căn gác xưa cũ, chút nắng hanh bên hiên nhà, ngõ nắng, vườn xuân ven ô, một chút lãng đãng miền sơn cước, hay cô gái bên hoa.

 

Tất cả sẽ có trong Tranh, tượng Xuân Hanoi Studio 2019

và tràn ngập không gian triển lãm của Hanoi Studio Gallery

 

 


As an annually promise, lurking within the cozy atmosphere of Hanoi Studio Gallery, the spring is here. Vases of blooming flower, a balcony brightened with promising buds, a lost sunray that dances on the front porch. Somewhere, you can find yourself smelling the scent of passed by New Year Eves in the old attic. That you know, spring is here.

 

Welcome to Hanoi Studio Gallery's 2019 NY collection

"Spring Paintings and Sculptures".

bottom of page