top of page

Vùng Ở Giữa | The Middle Land @ ARTIGIN LOTTE Art Space

Triển Lãm "Vùng Ở Giữa" - Lotte x Hanoi Studio Gallery


Một vùng đất “nằm giữa”. Giữa quá khứ, giữa tương lai. Giữa đường biên của cái hiện hữu và cái vô cực. Những gì chúng ta từng biết về một cõi đương thời, giờ chỉ còn là những những sự bất chợt, mang dáng vẻ của lẽ thường, nhưng đầy ắp sự bất thường. Một nỗi ám ảnh quen thuộc, dường như trống rỗng và không chứa đựng thông tin.

Đó là nơi sự vật, sự việc không còn bị giam cầm bởi không, thời gian, dần trở nên biến dị, méo mó- những tạo vật của cõi mộng. Chúng bay lượn, biến đổi, thách thức lẫn nhau.


Chúng chơi đùa, vần vũ, ủ mưu, cấu xé lẫn nhau trong cái khoảng thời không cô đặc ấy.


Chúng nghịch ngợm, vô tư một cách châm chọc lẽ thường. Chúng không bị ràng buộc.


Chúng hờ hững, cố bấu víu vào cái bản ngã xưa cũ, thứ đã bị xói mòn, bào rỗng bởi “vùng ở giữa”.


Chúng là gì.


Chúng là những sinh vật đến từ vùng cấm đường biên, bay “loạn cào cào” xuyên không thời gian của Lê Đăng Ninh.


Chúng là thế giới biến ảo đầy kỳ thú với những sinh vật, sự việc vượt ngoài lẽ thường của Đinh Quang Hải.


Chúng là sự vô tư một cách phi lý, hồn nhiên một cách khó hiểu, tinh nghịch một cách đầy nghi hoặc của Phạm Thái Bình với câu chuyện của vùng cao.


Chúng là thiên nhiên câm lặng, dào dạt nhưng kiệm lời của Nguyễn Ngọc Liêm. Thênh thang, mênh mang, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Quen thuộc nhưng đầy những nỗi bất an xa lạ.


“Vùng Ở Giữa”, tháng đi lạc/ năm không rõ.
"The Middle Land" Exhibition - Lotte x Hanoi Studio Gallery


A territory residing "in the middle." Amidst the past, amidst the future. Between the edges of the tangible and the boundless. What we once understood about the contemporary realm now materializes as sudden occurrences, seemingly sensible yet rich in anomalies. A familiar obsession, seemingly empty and lacking in information.

This is where entities and events are no longer confined by nothingness, time, gradually evolving into mutated, distorted beings— creatures of the dream realm. They soar, transform, challenge each other.


They play, dance, conspire, tear each other apart in that condensed timeframe. They are mischievous, carefree in a manner that mocks the ordinary. They are unbound.


They are indifferent, attempting to cling to the old ego eroded and hollowed out by “The Middle Land"


What are they?


They are creatures from the restricted border area, flying like "chaotic locusts" through the spacetime of Lê Đăng Ninh.


They constitute an exhilarating virtual world filled with creatures, events that surpass the common sense of Đinh Quang Hải.


They embody the absurdly carefree, inexplicably innocent, and intriguingly mischievous narratives of Phạm Thái Bình within the highland stories.


They embody the silent, abundant yet wordless nature of Nguyễn Ngọc Liêm. Spacious, vast, gentle yet haunting. Familiar yet full of unfamiliar insecurities.


"The Middle Land" - month lost/year unknown.

bottom of page