top of page
La Quy Tung

Những vệt, nét, theo tôi qua những chặng đường dài, những năm tháng khác nhau, tâm thế khác nhau. Những cảm xúc phơi bày, bạc dần theo thời gian, đan xen lên những câu chuyện, ký ức xưa cũ. Một ngày thu Hà Nội, một ngày nắng Sài Gòn, một ngày không tên. Thật không hay khi không thể nhớ được hết tất cả và cũng thật may mắn khi không thể nhớ được hết tất cả.

_____

Strokes, patterns, follow me through long distances, different times, and different moods. Emotions are exposed, fading over time, interwoven with old stories and memories. An autumn day in Hanoi, a sunny day in Saigon, an unnamed day. It is unpleasant not being able to remember them all but it is also fortunate not being able to remember them all.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page