top of page
Phan Hai Bang

Mọi thứ trên tinh cầu này đều có thể là những thực thể độc lập, có cá tính, có đời sống riêng. Chúng cũng là những nỗi cô đơn đầy đủ trong môi cảnh đời sống, xã hội, tinh thần.
Nghệ sỹ cũng là một thực thể cô đơn, kẻ luôn khám phá chính mình, khám phá thế giới với vô vàn nỗi cô đơn kia.
Tác phẩm là kết quả của hành trình sống, hiểu và tập hợp những cô đơn kia theo tâm thức nghệ sỹ, theo những quy luật mà chỉ có sự gặp gỡ, tri âm giữa những tâm hồn đồng điệu.
Bộ tác phẩm "Ngẫu liên- những cô đơn vui vẻ" được xây dựng trên tinh thần đó.
“Ngẫu liên" là motif xuyên suốt trong một thời gian khá dài của tôi, được hình thành từ các biểu hiện của Sen kết hợp với kinh nghiệm thị giác cá nhân và sáng tạo ngẫu hứng, tạo nên những hình ảnh như những thực thể độc lập, có đời sống, vận động và cảm xúc riêng. Nghệ sỹ phải theo dõi, lắng nghe, thấu hiểu và kể lại những câu chuyện bất tận đó.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page