top of page
Do Minh Tam

“Hội họa phải là điều cảm thấy chứ không phải điều nhìn thấy”
“Cân bằng, tiết chế và sự hòa hợp tự nhiên là những gì con mắt họa sĩ ưu tiên chọn lựa nơi người-vật-cảnh thực cũng như khi ngọn bút chọn lựa, thêm bớt, nhấn mạnh hoặc buông lơi những màu, hình, khối, xa gần, nặng nhẹ, nóng lạnh… trừu chiết từ từ đến dìm xóa bằng hết sự tượng hình như thực. Hồi ức, liên tưởng, tiếc nuối hay hy vọng sẽ là động lực cảm xúc của quá trình chiết bỏ ngữ nghĩa đi để hình thức thị giác thị cảm được tự do, xóa bỏ mạch ngôn ngữ logic để tâm tình ‘khó nói nên lời’ lan lấn chế ngự mặt tranh”
“Hội họa trừu tượng của Đỗ Minh Tâm cân đối chừng mực: Bảng màu phong phú cam-lục, tím-nâu, lam-hồng… thường êm nhẹ, các phương chéo xô lệch luôn lấy lại thăng bằng nhờ nét ngang và thẳng đứng, tối sáng ở bậc trung gian và trung cảnh thường chủ đạo về chiều sâu không gian…”
- Trích trong “Nghệ thuật là để tế nhị hoá tâm hồn” của Nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân

"Art must be felt rather than seen."
"The artist's eye prioritizes balance, restraint, and natural harmony in selecting elements within the realm of subjects, objects, and scenes, just as the brush selects, adds, subtracts, emphasizes, or let’s go of colors, shapes, forms, distances, weights, temperatures - all gradually abstracted until they fade away, erasing all semblance of the figurative." Memories, associations, regrets, or hopes will serve as the emotional driving force behind the process of stripping away meaning, allowing visual and sensory form to be free, and eliminating logical language to allow the 'difficult to put into words' emotions to permeate and dominate the painting's surface."
"Minh Tâm's abstract art is delicately balanced: a rich palette of orange-green, purple-brown, blue-pink... is frequently gentle". Shifting diagonal directions maintain balance via horizontal and vertical lines. The depth of space is frequently dominated by intermediate light and core scenes..."
- Excerpt from "Art is meant to refine the soul" by Art critic Nguyen Quan.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page