“Trong này, ngoài kia và những mảnh ghép” đánh dấu sự trở lại của họa sĩ Ngô Hùng Cường