Vũ công và các gương mặt huyền bí | Dancers and Magical Faces

[English below]

Vũ Đình Tuấn, Con Thằn Lằn Xanh Trên Bông Hoa Đỏ, 2011, màu nước trên lụa, 78 x 156 cm
Vũ Đình Tuấn, Con Thằn Lằn Xanh Trên Bông Hoa Đỏ, 2011, màu nước trên lụa, 78 x 156 cm

Ngày nay tranh khắc và tranh lụa không còn phổ biến như trước kia. Đối với Vũ Đình Tuấn,