top of page
Khổng Đỗ Tuyền

Các tác phẩm là cái hiện hữu được chuyển thể từ biên độ trạng thái và cảm xúc của tôi, về sự nhìn và thấy trong những chuyển động phía sâu của mọi sự vật hiện tượng. Ở đó là biểu trưng cho sự chuyển động của con người dọc theo chiều dài lịch sử, hay những sinh vật đang vận động ở phía sâu trong dòng nước, sự vươn lên tìm nguồn sáng của những cái cây ngọn cỏ…

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page