top of page
Lê Lạng Lương

Núi và Mây là những phản chiếu cảm xúc của cuộc sống và thiên nhiên miền sơn cước. Sức sống, sức mạnh của sự sống trong môi sinh núi. Gió nóng, sương lạnh, trong thung, ngoài ải, cái bồng bềnh, lên xuống cái dập dềnh lâng lâng, cái tách buông lãng đãng, cái nhập dính mờ mịt, cái lắc lơ xa vợi, cái gần đẩy cọ xát... Những tinh thần đó như những mảnh vỡ thể hiện đâu đó trên các tác phẩm về Núi và Mây của tôi. Những khối tự do của những vật chất không định hình của mây, gió, sương và khí của núi, của những con đường chằng chịt vắt qua lưng trời, sườn núi. Những bước chân bập bềnh men rượu lúc chiều tà. Mây Núi là vậy, cái riêng, cái lẻ, cái chung, cái hợp luôn thay đổi, đảo chiều, đổi vị trí cho nhau. Cái tĩnh và động luôn đổi ngôi, dịch chuyển. Thực và ảo luôn thay đổi theo gió, theo mây, theo cây, theo ngày, theo đêm, theo mùa... Tất cả những hình thái như mơ hồ, khó nắm bắt tạo nên một "cơ thể" tác phẩm, một trạng thái của cái “mơ thấy", "cảm thấy”.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page