top of page
Lương Trịnh

Mây trôi: qua những nẻo đường, rừng cây, ngọn núi....
Mây trôi: ẩn khuất, hoà lẫn vào Đình, Đài, Bảo tháp... chốn linh thiêng
Mây trôi: trôi vào tâm trí, ảo cảnh tâm linh dẫn đưa con người từ thực tại tới gần cõi linh

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page