top of page
Lương Văn Việt

Với bộ tác phẩm CỬA trong triển lãm lần này, tôi mang đến sự đơn giản, khúc triết trong nối tạo hình và những ô cửa mang nhiều ý nghĩa.
Với ý tưởng nhìn ra bên ngoài để phát triển được thể hiện ở tác phẩm CỬA 1 và CỬA 2. Như tác phẩm CỬA 3 đi qua để tới tương lai. Những ô cửa cho ta có cảm giác cần phải nhìn qua hay đi qua để rồi cảm nhận được chính mình trong từng tác phẩm.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page