top of page
Phạm Đình Tiến

Bộ ba tác phẩm trong triển lãm lần này được xây dựng trên những hình ảnh gần gũi với tôi và những người bạn thời còn thơ bé, trộn lẫn trong các ý tưởng của những việc vừa rất đúng vừa rất sai, vừa ngô nghê về suy nghĩ, thích là tay thì là tay, thích là chân thì là chân. Tác phẩm xoay quanh những câu chuyện nhỏ của chính mình, những hoài nghi và cảm xúc nhất thời lóe lên ngay lúc làm tác phẩm. Thật khó và sẽ sai nếu tôi đưa thêm vào tác phẩm một nội dung, thông điệp nào nữa khi đã hoàn thành. Vì bản thân tác phẩm đã đầy đủ và chân thật nhất tại thời điểm nó hình thành.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page