top of page
Phạm Thái Bình

Đặc biệt, trong phương diện hạnh phúc cá nhân, đối với các nhà điêu khắc, những người nghệ sĩ, cùng sự nhạy cảm với dòng chảy của thời cuộc, càng thôi thúc thực hiện những điều có thể làm. Từ lâu, cá nhân tôi đã tỉnh thức rằng: Để có được dù chỉ một phần nào đó hạnh phúc bản thân, điều quan trọng nhất là đứa trẻ tồn tại bên trong tâm trí mình (inner child). Đứa trẻ trong tôi được sống trong một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc, vẫn lưu giữ được sự hồn nhiên, sáng tạo và hứng thú tìm hiểu về cuộc sống. Càng kết nối với đứa trẻ bên trong tôi càng cảm thấy phấn chấn, được tiếp thêm sinh lực và truyền cảm hứng.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page