top of page
Tran An

Hai tác phẩm “Dải xanh” và “ Sức sống mới được lấy cảm hứng từ sự phát triển của thưc vật trong tự nhiên. Trải qua sự phong hoá bởi thời gian, những thân thực vật đó đã bị ăn mòn phần lõi, còn lại lớp vỏ mong manh đang tự chữa lành, tự tái tạo để phát triển và tạo dựng một tương lai mới.
Sử dụng kỹ thuật hàn điện trên chất liệu sắt với những mối hàn nổi tròn, gắn kết với nhau tạo thành tác phẩm. Những mối hàn trên tác phẩm tựa như những tế bào, những thực thể sống đang sinh sôi nảy nở vươn tới ánh sáng với sức mạnh khôn cùng.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page