top of page
Nguyen The Hung

Anh thích thú, nhẩn nha với hiệu ứng của “chấm”. Những chấm nhỏ nhiều màu lớn nhỏ được điểm bạc và chấm vàng. Ánh kim loại đã tạo ra thứ ánh sáng nội tại của “chấm”. Những đám mây, họa tiết hay chỉ đơn giản là những chấm màu. Chúng chuyển động từ khối hình này sang khối hình khác như muốn kiếm tìm một trật tự logic nào đó thử thách giác quan của người xem. Trật tự của những tín hiệu tạo nên một không gian ước lệ, kết nối những câu chuyện của người nghệ sỹ.

Hung, joyful and relaxed, plays around with his dots. Silver dots, golden dots, together they light up the atmosphere to create a passive aura. Ornamental clouds, or simply just dots, they move from one shape to another, unsettled trying to find a logical order for themselves to fit in therefore challenging viewers’ senses. The order of signs creates spaces of uncertainties and invalidities, where the artist’s stories would be tied together and unfold.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page