top of page
Vu Dinh Tuan

Truyền thống không thể mất đi, mà hiện diện trong hiện tại hay tương lai theo cách này hay cách khác. Nét Tố nữ ẩn vào nhan sắc Quý bà. Quý bà là cách gọi tên vẻ đẹp thời đại giàu tính biểu cảm hơn khái niệm Tố nữ, một bản ngã giằng co giữa bên trong hay bên ngoài, ràng buộc hay tự do, sự thật hay lừa mị, đằm thắm hay hững hờ, hạnh phúc hay bất an… Dù thế nào cũng là một thân phận hết sức nồng nàn, nồng nàn sống và yêu.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page