Triển lãm “Ngày mới trở lại” - Cảm hứng mới sau mùa dịch Covid