Xoáy sâu vào tiềm thức cùng triển lãm mới của Đỗ Tuấn Anh