Khai mạc triển lãm 'Thiên nhiên ở giữa' của nhóm Họa sĩ Lưu Động